Odobrena koncentracija na pekarskom tržištu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je koncentraciju koja nastaje stjecanjem izravne zajedničke kontrole poduzetnika FARUNO i Ivana Paraća nad poduzetnicima PAN-PEK i PAN-PEK ĐAKOVO.

FARUNO, kao dio grupe poduzetnika pod kontrolom investicijskih fondova koji u konačnici čine El grupu, koja između ostalog, pruža usluge ulaganja u temeljni kapital i vlasničke instrumente kroz široki raspon mogućnosti ulaganja rizičnog kapitala u poduzetnike koji imaju potencijala za uvećavanjem svoje vrijednosti, provedbom ove koncentracije ulazi na mjerodavna tržišta na kojima djeluju PAN-PEK i PAN-PEK ĐAKOVO. Riječ je o mjerodavnim tržištima proizvodnje i uvoza pekarskih proizvoda, trgovine na veliko pekarskim proizvodima i trgovine na malo pekarskim proizvodima na teritoriju Republike Hrvatske.

Poduzetnici PAN-PEK i PAN-PEK ĐAKOVO, promatrani zajedno, jedan su od najznačajnijih proizvođača pekarskih proizvoda u Republici Hrvatskoj, s asortimanom koji uključuje svježe, smrznute i pakirane proizvode koji se proizvode u tvornicama u Zagrebu i Đakovu, te se distribuiraju maloprodajnim trgovačkim lancima putem kojih su dostupni krajnjim kupcima, kao i putem vlastite maloprodajne mreže specijaliziranih prodavaonica.

Tržište proizvodnje i uvoza pekarskih proizvoda je fragmentirano, s brojnim tržišnim takmacima od kojih niti jedan ne ostvaruje udjel veći od 15 %. Prema dostupnim podacima, najznačajniji tržišni udjel u 2016. godini ostvario je Mlinar d.d., a slijedi ga PAN-PEK, dok na prvih 5 poduzetnika ne otpada niti 30 % ukupnog tržišta. Riječ je o tržištu na kojem je i dalje domaća proizvodnja prevladavajući izvor prodaje, međutim na kojem je prisutan konkurentski pritisak ne samo brojnih domaćih proizvođača nego i uvoza. Naime, konkurentski pritisak uvoza sve je veći od ulaska Hrvatske u EU, a u 2016. iznosio je 15 % ukupne prodaje pekarskih proizvoda. Osim toga, industrijska proizvodnja kruha i mlinsko-pekarskih proizvoda u Republici Hrvatskoj pokazuje pozitivan trend, a rast se očekuje i u daljnjem razdoblju s obzirom na još uvijek nisku zastupljenost gotovih/zamrznutih pekarskih proizvoda i kontinuirani rast maloprodajnih trgovačkih lanaca.

Tržišta trgovine na veliko i na malo pekarskim proizvodima slijede logiku tržišta proizvodnje i uvoza pekarskih proizvoda, gdje kontinuirana ekspanzija maloprodajnih trgovačkih lanaca omogućava sve širu dostupnost pekarskih proizvoda krajnjim kupcima, kao i tržišno natjecanje između samih proizvođača, budući da zbog zadovoljavanja sve većih potreba potiču razvoj industrijske proizvodnje pekarskih proizvoda. I u segmentu specijaliziranih maloprodajnih mjesta postoji očekivani rast, što podnositelji prijave potvrđuju navodima kako je upravo širenje vlastite maloprodajne mreže na nova područja jedan od razloga namjere provedbe predmetne koncentracije.

Slijedom navedenog, na utvrđenim mjerodavnim tržištima nakon provedbe koncentracije neće doći do promjene u njihovoj strukturi.