Odobrena koncentracija na tržištu poslovanja s građevinskim materijalima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je koncentraciju poduzetnika Baumit Beteiligungen, Austrija (Baumit) i poduzetnika W&P poslovanje građevinskim materijalima, kojeg čini poduzetnik W&P Baustoffe, Austrija (WOPB) te udjeli WOPB u drugim poduzetnicima kao i pripadajuća prava na žigove i domene, osobito pravo na grupu žigova Baumit i Kema.

Koncentracija ima učinke na tržišta više europskih država. U Hrvatskoj, učinci koncentracije proizlaze iz preklapanja djelatnosti povezanih poduzetnika sudionika koncentracije sa sjedištem u Hrvatskoj. Konkretno je riječ o poduzetnicima I.T.V., Baumit Croatia i Kema.

Stoga će provedba koncentracije imati učinak na tržištu masa za lijepljenje i izravnavanje, tržištu pastoznih i suhih završnih premaza te na tržištu toplinskih izolacijskih cjelovitih sustava – ETICS. Na tim će tržištima koncentracija imati učinke na teritoriju cijele Hrvatske, dok će učinke na tržištu suhog građevinskog morta i žbuka za zidove i deke koncentracija imati učinak samo na području nekih hrvatskih regija.

Uz to, Baumit je u Hrvatskoj, putem povezanih poduzetnika Austroterm i Lovrenčić prisutan i na tržištu izolacijskih materijala i tržištu maloprodaje građevinskih materijala.

Provedbom koncentracije, Baumit bi na tržištu suhog građevinskog morta neznatno ojačao svoj tržišni položaj, te bi na razini Hrvatske i na području pojedinih hrvatskih regija ostvarivao tržišne udjele od 0 do 5 posto. Na tržištu žbuka za zidove i deke ojačao bi i ujednačio svoju tržišnu snagu, te bi na razini Hrvatske i na području pojedinih regija ostvarivao tržišne udjele od 10 do 20 posto

Nadalje, na tržištu masa za lijepljenje i izravnavanje, Baumit će nakon provedbe koncentracije biti vodeći tržišni takmac s tržišnim udjelom od 20 do 30 posto dok će na tržištu pastoznih i suhih završnih premaza, s tržišnim udjelom od 10 do 20 posto, zauzeti drugo mjesto u poretku tržišnih takmaca. Istu poziciju imat će i na tržištu toplinskih izolacijskih cjelovitih sustava – ETICS.

Provedenom analizom AZTN je utvrdio da je na svim mjerodavnim tržištima prisutan veliki broj konkurenata. Najznačajniji su ROFIX, Samoborka, Chromos Svjetlost i Bekement. Nabrojani poduzetnici, ovisno o promatranom mjerodavnom tržištu, pojedinačno ostvaruju tržišne udjele od 10 do 20 posto.

Sudionici koncentracije su vertikalno integrirani, ali razmjeri vertikalne integracije u Hrvatskoj nisu značajni, čemu u prilog govori i činjenica da sudionici koncentracije značajan udio proizvoda nabavljaju i od neovisnih poduzetnika. Očekuje se da bi provedba koncentracije trebala imati pozitivne učinke na smanjenje troškova jer će ekonomija razmjera sudionicima omogućiti nabavu po povoljnijim uvjetima od onih koje su imali prije provedbe koncentracije. Imajući na umu činjenicu da je riječ o tržištu koje je dobro strukturirano s obzirom na broj konkurenata i njihovu tržišnu snagu, konkurentski pritisak bi u konačnici trebao dovesti do nižih cijena za krajnjeg kupca.

Na objavljeni javni poziv za podnošenje mišljenja i primjedbi na koncentraciju AZTN nije zaprimio nijednu reakciju. Stoga je Agencija ocijenila da provedba koncentracija neće imati negativan učinak na tržišno natjecanje te je koncentraciju odobrila na prvoj razini.