Osječka Arriva preuzima Autotrans iz Cresa

AZTN je odobrio koncentraciju poduzetnika Arriva iz Osijeka i Autotransa iz Cresa. Riječ je o koncentraciji na tržištu javnog linijskog cestovnog prijevoza putnika na županijskim i međužupanijskim linijama u i Hrvatskoj i u međunarodnom cestovnom prometu iz Hrvatske.

Osnovna djelatnost Arrive (uglavnom putem Panturista, poduzetnika pod njezinom kontrolom) je pružanje usluga autobusnog putničkog prijevoza, a društvo se bavi turističkim uslugama turoperatora i putničke agencije te upravlja jednim kolodvorom u Đakovu. Neizravnu kontrolu nad Arrivom putem više poduzetnika ostvaruje Deutsche Bahn iz Berlina. Arriva ima mrežu od preko 300 pojedinačnih linija u domaćem prijevozu te ima redovite međunarodne linije.

Autotrans grupa je, pak, vodeći tržišni takmac u autobusnom prijevozu u Hrvatskoj koji ima mrežu od preko 500 pojedinačnih linija u domaćem prijevozu na cjelokupnom hrvatskom tržištu te linijama u međunarodnom prijevozu, a uz to pruža usluge putničke agencije i usluge na 15 vlastitih autobusnih kolodvora.

Temeljem podataka iz prijave i ostalih raspoloživih saznanja, AZTN je ocijenio da koncentracija neće imati značajnog učinka na tržištu javnog linijskog cestovnog prijevoza. Nakon koncentracije, Arriva će imati tržišni udio između 20 i 25 posto, a zbog pritiska ostalih tržišnih takmaca neće doći do značajnog utjecaja na tržišno natjecanje ni na unutarnjem ni na međunarodnom prometu. Uz to, postiže se bolja pokrivenost cijelog hrvatskog tržišta te se optimiziraju vozni redovi i poslovanje što utječe na zadržavanje sadašnje razine cijena. Neće doći ni do značajnog ukidanja pojedinih linija, osobito onih od važnosti za lokalnu zajednicu.

AZTN je ocijenio da koncentracija neće imati značajnijih učinaka ni na tržištu obavljanja kolodvorske djelatnosti, iako će Arriva upravljati sa 16 kolodvora. No, to je područje regulirano posebnim propisima u skladu s kojima je svaki autobusni kolodvor dužan jednako pružati usluge svim prijevoznicima. Cjenike kolodvorskih usluga, ovisno o kategoriji autobusnog kolodvora, usklađuje i potvrđuje Hrvatska gospodarska komora (HGK). Mjerila kategorizacije utvrđuje ministarstvo nadležno za promet, a odluku o kategorizaciji donosi nadležni ured državne uprave.

Na objavljeni javni poziv za podnošenje mišljenja i primjedbi na koncentraciju, AZTN nije zaprimio nijednu reakciju te je ovu koncentraciju ocijenio dopuštenom na prvoj razini.