Pojašnjenje natječaja za radna mjesta u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja objavljenog 16. studenog 2018. godine

Ovime se pojašnjavaju navodi javnog natječaja za radna mjesta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, objavljenog 16. studenog 2018. godine. Pojašnjenje se daje vezano uz dodatni uvjet koji kandidati/kinje – diplomirani ekonomisti/magistri ekonomije trebaju ispunjavati kad se prijavljuju na natječaj za oglašena radna mjesta.

Naime, uvjet položenog državnog stručnog ispita nije uvjet koji bi eliminirao one kandidate/kinje koji ga nisu položili do trenutka prijave na natječaj, već podrazumijeva obvezu da odabrani kandidat/kinja, ukoliko nije položio/la državni stručni ispit, polaganju istom pristupi u roku od 6 mjeseci od završetka probnog rada. Dakle, formalne uvjete natječaja ispunjavat će i kandidati/kinje koji nisu položili državni stručni ispit u trenutku podnošenja prijave za određeno radno mjesto, uz obvezu naknadnog polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od završetka predviđenog probnog rada, dakle u roku od 12 mjeseci od dana početka rada.