Posjet iz kosovske agencije za elektroničke medije

U okviru EU programa „ReSPA Mobility Scheme Programme“  Državna škola za javnu upravu organizirala je studijski posjet za g. Driton Queriqia iz kosovske agencije za elektroničke medije koji je u Hrvatskoj posjetio razne institucije čije su aktivnosti vezane uz medije (primjerice, Agencija za elektroničke medije, ZAMP itd.). Na sastanku u AZTN-u, održanom 12. lipnja, dr. sc. Mirna Pavletić-Župić kao članica Vijeća i gđa Tatjana Jakovljević kao voditeljica Odjela za politiku i promicanje tržišnog natjecanja, prezentirale su gostu s Kosova aktivnosti AZTN-a u ovom području.

Dr. sc. Mirna Pavletić-Župić održala je prezentaciju na temu koncentracija u sektoru elektroničkih medija (primjena Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja na nakladnike medija uz određene iznimke kao što je obveza notifikacije svih koncentracija između nakladnika medija neovisno o pragovima iz ZZTN, post-koncentracijski tržišni udjel od 40 posto kao gornja granica dopuštenosti kod koncentracija između nakladnika općeinformativnih dnevnika i tjednika, obveza distributera tiska da distribuiraju sve tiskovine koje imaju impresum), dok je gđa Jakovljević govorila o nadležnosti Agencije u području državnih potpora, naročito potpora elektroničkim medijima i javnoj televiziji (predstavljen je primjer usklađivanja Zakona o HRT-u s propisima o državnim potporama).