Poziv za prijavu radova

Jean Monnet katedra za Trgovačko pravo Pravnog fakulteta Osijek u suradnji s Ekonomskim fakultetom Osijek i Hrvatskim društvom za pravo i politiku tržišnog natjecanja organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju “Tržišno natjecanje (u doba pandemije): izazovi i reforme”, od 13. do 14. svibnja 2021. godine u Osijeku.

Konferencija nastoji okupiti istaknute pravne istraživače, kreatore politika, stručnjake, partnere, praktičare te ostale sudionike diljem svijeta, u svrhu istraživanja nekih od gorućih pitanja koja se tiču razvoja i novina u području europskog i komparativnog prava tržišnog natjecanja. Jedan od panela konferencije posebno će biti posvećen trenutnom okviru prava tržišnog natjecanja Europske unije, s ciljem prevladavanja problema uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Govornici na Konferenciji bit će istaknuti domaći i međunarodni stručnjaci iz područja prava tržišnog natjecanja.

Više o konferenciji možete pročitati u dokumentu: Poziv za prijavu radova Jean Monnet