Međunarodna konferencija u Beču „Prevencija i sukladnost“

Predsjednica Vijeća sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji, održanoj u Beču 19. travnja 2013., u organizaciji austrijskog ureda za zaštitu tržišnog natjecanja. Konferencija pod nazivom „Prevencija i sukladnost“ problematizirala je nekoliko ključnih tema: kako postići ravnotežu između prevencije koju nadležna tijela provode kako bi spriječila tržišna postupanja kojima poduzetnici krše propise o zaštiti tržišnog natjecanja i kažnjavanja koje slijedi nakon otkrivanja protutržišnog ponašanja poduzetnika. Unatoč milijunskim iznosima kazni diljem Europe i svijeta, postupanja poput kartelnih dogovora još uvijek postoje, što relativizira odvraćajući učinak kažnjavanja poduzetnika koji sudjeluju u tim najstrože zabranjenim dogovorima.

S druge strane, kako tretirati programe sukladnosti koje poduzetnici donose kako bi sami osigurali usklađenost svojeg svakodnevnog poslovanja s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja? Poznati su slučajevi u kojima su takvi programi zapravo osmišljeni kao upute za skrivanje relevantnih dokaza pred nadležnim tijelima.

S aspekta hrvatske agencije, predsjednica Spevec je izvijestila o počecima prakse kažnjavanja. Zbog dugogodišnje nemogućnosti kažnjavanja, odnosno minimalnog sankcioniranja poduzetnika putem prekršajnih sudova, Agencija je tijekom posljednjih desetak godina svoga rada bila prvenstveno usmjerena na preventivni aspekt, odnosno proaktivno djelovanje kroz davanje mišljenja na upite poduzetnika, te na zakonske i podzakonske akte tijela središnje i lokalne uprave koji reguliranjem pojedinih sektora odnosno tržišta često mogu proizvesti protutržišne učinke.