Ožujak 2014.-predstavnici AZTN-a u Budimpešti i Skopju

Agencija je u ožujku 2014. sudjelovala na 19. sastanku Radne skupine za željeznice u organizaciji SEETO organizacije (South-East Europe Transport Observatory) održanom u Skopju. Ovdje je po prvi put predstavljen novi koncept gdje na sastancima sudjeluju i predstavnici tijela za zaštitu tržišnog natjecanja iz regije. Tema sastanka je bilo unapređenje suradnje između tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i regulatora iz područja željeznica. Agencija je prezentirala za sada jedini okončani predmet u regiji vezano uz tržište željezničkih usluga (AZTN protiv HŽ Cargo d.o.o., Zagreb), a na kojem je surađivala s Agencijom za regulaciju tržišta željezničkih usluga.

Predstavnici stručne službe Agencije sudjelovali su na naprednom seminaru o koncentracijama, u organizaciji OECD-ovog Regionalnog centra za tržišno natjecanje u Budimpešti, dok je predstavnik Vijeća sudjelovao na sastanku tijela za zaštitu tržišnog natjecanja iz Višegradskih zemalja, također održanom u Budimpešti, a na koji je po prvi puta pozvana i Hrvatska kao nova EU članica.