Predstavnice Agencije na konferenciji u Bukureštu

Vesna Patrlj, članica Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i mr.sc. Mirta Kapural, zamjenica voditeljice Odjela za međunarodnu suradnju AZTN-a., odjel za Međunarodnu suranju AZTN-a,  sudjelovale su u Bukureštu na konferenciji pod nazivom «Dostignuća i perspektive: 1997-2012» te okruglom stolu o pravu zaštite tržišnog natjecanja u telekomunikacijskom sektoru kojima je 24. i 25. svibnja 2012. obilježena 15. godišnjice rada rumunjskog Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.

Na konferenciji su predstavljena postignuća rumunjskog vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u prethodnih 15 godina, a poseban naglasak bio je na razmjeni praktičnih iskustava i specifičnih problema u aktualnim temama prava zaštite tržišnog natjecanja i državnih potpora s kojima se tijela za zaštitu tržišnog natjecanja susreću u provedbi svojih nadležnosti. Konferencija je bila organizirana kroz dva panela.

Na okruglom stolu «Telekomunikacije – provedba prava zaštite tržišnog natjecanja i interakcija sa sektorskim regulatorom za telekomunikacije» predstavljena su relevantna praktična iskustva iz prakse Europske komisije, američkog Odjela za pravo zaštite tržišnog natjecanja, rumunjskog vijeća, ruske federalne komisije, a posebna rasprava vodila se o pitanju suradnje sa sektorskim regulatorom za telekomunikacije, te o pitanjima roaminga i naknade za međupovezivanje.

Sudionici okruglog stola i konferencije bili su predstavnici Europske komisije, nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja iz više zemalja (Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Francuske, Mađarske, Ruske federacije, SAD, Srbije, Turske i Ukrajine), te  privatnog sektora (odvjetnici, predstavnici akademske zajednice, poslovne zajednice, medija i potrošača) iz Rumunjske.