Predstavnici AZTN-a na konferencijama u Tirani i Parizu

Olgica Spevec, predsjednica Vijeća AZTN-a sudjelovala je 30. listopada 2012. u Tirani na međunarodnoj konferenciji o zaštiti tržišnog natjecanja i državnim potporama. Središnja tema je bila institucionalna i regionalna suradnja među tijelima nadležnima za tržišno natjecanje. U svojem izlaganju na konferenciji Spevec je naglasila ulogu hrvatske agencije kao „mosta“ između država članica EU-a i država regije koje su na putu približavanja EU.

Istodobno, u Parizu se 26. i 27. listopada 2012. održavala prva ICN radne skupine za promicanje prava i politike tržišnog natjecanja. Predstavnica AZTN-a je održala prezentaciju o aktivnostima hrvatske Agencije u promicanju kulture tržišnog natjecanja s posebnim naglaskom na značaj mišljenja o sukladnosti propisa s pravom tržišnog natjecanja.