Prosinac 2013.-predstavnici AZTN-a u Budimpešti i Rimu

Djelatnici Agencije sudjelovali su u prosincu 2013. godine na radionici OECD-ovog Regionalnog centra u Budimpešti (RCC) na temu prava tržišnog natjecanja i intelektualnog vlasništva, te na ICN-ovoj radionici o promicanju prava i politike tržišnog natjecanja, održanoj u Rimu u organizaciji talijanske agencije.

Cilj radionice u Budimpešti bio je upoznati djelatnike tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ciljnu skupinu čine zemlje koje nisu članice OECD-a) o područjima gdje se susreću pravo tržišnog natjecanja i pravo intelektualnog vlasništva. Radionica je obuhvaćala teoretski i praktični dio sa naglaskom na konkretne predmete koji obuhvaćaju predmetnu problematiku. Pojedine su zemlje prezentirale određene slučajeve iz prakse, a predstavnice Agencije sudjelovale su u debati s predstavnicima Rumunjske u predmetu narušavanja tržišnog natjecanja izmjenom propisa od strane regulatornog tijela koji se odnosi na tržište punjenja plinskih boca.

Svrha održavanja druge radionice ICN-ove radne skupine za promicanje prava i politike tržišnog natjecanja bila je davanje cjelovitog uvida u postignuće ove radne skupine tijekom protekle godine, rasprava o planu i načinu budućeg rada, te razmjena praktičnih iskustava agencija iz čitavog svijeta. Predstavnica AZTN-a moderirala je sastanak podskupine koja se bavila gospodarstvima u razvoju zajedno s predstavnicom Salvadora, te je održala izlaganje na sastanku podskupine čija je tema bila promicanje prava tržišnog natjecanja u sudstvu, zajedno s predstavnicima Bugarske, Češke, Italije, Mađarske, Meksika i Općeg suda EU-a.