Radionica o državnim potporama Europske energetske zajednice

U Beču je 22. ožujka 2011. u organizaciji Europske Energetske zajednice održana Radionica o državnim potporama u energetici, kojoj su prisustvovali predstavnici iz svih država potpisnica Ugovora o Europskoj energetskoj zajednici, odnosno predstavnici davatelja državnih potpora i regulatornih tijela. Tijekom održavanja radionice, predstavljena je Studija o primjeni pravila o državnim potporama i učinkovitosti nadzora državnih potpora u energetskom sektoru u državama potpisnicama Ugovora o energetskoj zajednici.

Predstavnik Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja prezentirao je sustav državnih potpora u Republici Hrvatskoj, zakonske i podzakonske propise te nadležnost i djelokrug rada Agencije kao regulatornog tijela na području državnih potpora. Tom prilikom, naglašena je prisutnost sve većeg broja donesenih odluka o svim kategorijama državnih potpora, kao što su primjerice potpore za zaštitu okoliša, za male i srednje poduzetnike, regionalne potpore, ili potpore u obliku naknade za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa. Posebno je istaknuto i mišljenje Agencije u svezi ocjene uvjeta kupnje električne energije između poduzetnika HEP d.d. i TLM-TVP d.o.o. Također, iz predstavljene Studije proizlazi da je u Republici Hrvatskoj dostignut visok stupanj usklađenosti pravnog sustava na području državnih potpora i energetike s pravnom stečevinom EU, pri čemu je Europska energetska zajednica iskazala punu podršku Agenciji i spremnost na buduću suradnju na području ocjenjivanja državnih potpora u sektoru energetike.