Prijava kartela i pokajnički program

Otkrivanje kartela i kažnjavanje sudionika jedna od najvažnijih zadaća Agencije. Međutim, s obzirom da su zabranjeni sporazumi – karteli u pravilu tajni sporazumi između poduzetnika, njihovo otkrivanje je iznimno težak i složen posao. Zbog toga su informacije o sumnji u postojanje kartela na pojedinim tržištima odnosno konkretni dokazi o zabranjenom horizontalnom sporazumu između poduzetnika koje fizičke i pravne osobe dostavljaju tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja jedan od ključnih alata za sankcioniranje sudionika kartela.

Agenciji se može dostaviti službena inicijativu za pokretanje postupka utvrđivanja zabranjenog sporazuma koja bi trebala sadržavati naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime i prebivalište fizičke osobe podnositelja inicijative, opis činjeničnog stanja, prakse ili okolnosti koje su razlog za podnošenje inicijative, te isprave, dokumente i druge dokaze kojima raspolažete, a kojima potkrepljujete svoje navode.

Prilikom podnošenja inicijative za pokretanje postupka moguće je zatražiti i zaštitu identiteta. Također, ukoliko smatrate da bi vam otkrivanje identiteta moglo proizvesti štetne posljedice, Agenciji se možete obratiti i anonimno.

Konkretne indicije o postojanju određenog kartela su jako važne i mogu pridonijeti otkrivanju i utvrđivanju kartela i time spriječiti daljnju štetu za potrošače i tržišno natjecanje.

Jedan od najvažnijih alata AZTN-a u borbi protiv kartela su programi pokajništva. Naime, Od 27. studenog 2010. kada su na snagu stupile Uredba o kriterijima za izricanje upravno-kaznene mjere i, posebno, Uredba o kriterijima za oslobođenje ili umanjenje upravno-kaznene mjere Agencija je ovlaštena provoditi pokajnički program za sudionike kartela., Agencija ima svoj tzv. pokajnički program.

On uključuje oslobođenje od plaćanja upravno-kaznene mjere pokajniku – sudioniku zabranjenog sporazuma koji Agenciji prvi otkrije kartel i omogući joj pokretanje postupka ili, ako je Agencija već pokrenula postupak, koji joj prvi dostavi relevantne dokaze o postojanju kartela. Također, umanjenje iznosa upravno-kaznene mjere mogu dobiti i ostali poduzetnici – pokajnici ovisno o redu obraćanja Agenciji i dostavi dodatnih valjanih dokaza koji su od odlučujućeg značaja za okončanje postupka utvrđivanja kartela.

Za sve dodatne informacije u vezi s prijavom zabranjenih sporazuma – kartela kao i oko pokajničkog programa možete nam se obratiti na telefon: +385 1 617 64 48.