Priopćenje za javnost vezano uz prihvaćanje Petog i Šestog polugodišnjeg izvješća Povjerenika Deloitte za nadzor koncentracije HT/Optima

AZTN je u prosincu 2020. prihvatio Peto i Šesto polugodišnje izvješće povjerenika Deloitte d.o.o. za nadzor koncentracije HT i Optima.

Nakon što je AZTN naložio Povjereniku da se izričito referira na konkretne primjedbe i komentare HAKOM-a i AZTN-a vezane uz Peto polugodišnje izvješće, AZTN je prihvatio objedinjeno Peto i Šesto polugodišnje izvješće.

AZTN osobito naglašava da svrha izvješća općenito, nije utjecaj i nadzor AZTN-a vezan uz način upravljanja Optimom za vrijeme trajanja koncentracije, već isključivo nadzor Povjerenika i AZTN-a nad provedbom mjera i uvjeta u za to predviđenim rokovima iz svih odluka AZTN-a, koje su vezane uz trajanje uvjetno odobrene koncentracije HT-a i Optime kojoj je pripojen H1.