Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio Jadranka trgovinu d.o.o. s 85.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je zbog teških povreda Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: ZNTP) kaznila JADRANKA TRGOVINU d.o.o. s 85.000,00 kuna.

AZTN je protiv JADRANKA TRGOVINE d.o.o. po službenoj dužnosti pokrenuo tri upravna postupka radi utvrđivanja nametanja nepoštenih trgovačkih praksi u smislu ZNTP-a. U tu svrhu AZTN je ispitivao sadržaj i način provedbe ugovora koje je taj trgovac sklopio s tri svoja dobavljača. Iz razloga ekonomičnosti, AZTN je je spojio sva tri postupka u jedan upravni postupak te donio jedinstveno rješenje.

AZTN je utvrdio da je JADRANKA TRGOVINA d.o.o. u razdoblju od 15. svibnja 2018. do 26. kolovoza 2019. plaćanja u odnosu na dva svoja dobavljača vezano uz 93 računa izvršavala izvan roka propisanog ZNTP-om. U tom razdoblju AZTN je također utvrdio da je od 175 računa, približno polovina od svih analiziranih računa, plaćena u ZNTP-om propisanom roku. U vezi s plaćanjem izvršenim izvan roka propisanog ZNTP-om, AZTN je utvrdio da je kod više od trećine od ukupnog broja računa riječ o zakašnjenju u plaćanju ne duljem od 10 dana.

Također je utvrđeno da JADRANKA TRGOVINA d.o.o. u ugovorima s promatrana tri dobavljača nije odredila mjesta isporuke, dakle mjesto ili mjesta isporuke nisu činila sastavni dio predmetnih ugovora, čime je povrijedila odredbe ZNTP-a kojima je izričito propisano da mjesto ili mjesta isporuke moraju činiti sastavni dio ugovora između trgovca i dobavljača.

Nadalje, AZTN je utvrdio da je JADRANKA TRGOVINA d.o.o. naručivala i kupovala proizvode koji nisu navedeni u cjeniku jednog od dobavljača, što je protivno odredbama ZNTP-a, budući da je cjenik sastavni dio ugovora o kupnji i prodaji prehrambenih proizvoda te predstavlja predmet kupoprodaje. Riječ je o dva proizvoda koji nisu bili određeni ugovorom sklopljenim s jednim od dobavljača.

AZTN je uzimajući u obzir težinu, opseg i vrijeme trajanja povrede te posljedice povreda za dobavljače, kao i više olakotnih okolnosti, JADRANKA TRGOVINI d.o.o. izrekao upravno – kaznenu mjeru u visini od 85.000,00 kuna.

AZTN smatra da je izrečena upravno – kaznena mjera razmjerna težini, opsegu i trajanju povrede te da će time biti ostvareni cilj i svrha njezina izricanja u smislu odvraćanja od kršenja odredbi ZNTP-a, ne samo u odnosu na JADRANKA TRGOVINU d.o.o. već i u odnosu na sve druge trgovce, otkupljivače i/ili prerađivače.

Uzimajući u obzir sve olakotne okolnosti utvrđene u postupku, kao i okolnost da je JADRANKA TRGOVINA d.o.o. trgovac koji po svojim prihodima spada u kategoriju tzv. malih trgovaca, a osobito situaciju da se sva prodajna mjesta tog trgovca nalaze na otocima što predstavlja usku povezanost poslovanja s turizmom, a i okolnost da je JADRANKA TRGOVINA d.o.o. tijekom cijelog postupka surađivala s AZTN-om te da za dobavljače nije nastala znatnija šteta, AZTN je izrekao u skladu s tim okolnostima primjerenu kaznu.

Cjeloviti tekst rješenja objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2020/11/UPI-034-032018-04005.pdf