Provedba ZNTP-a: PLODINE tijekom akcijske prodaje nisu prodavale jabuke ispod nabavne cijene

AZTN je tragom navoda iz anonimne prijave od 7. rujna 2018., proveo ispitivanje stanja na tržištu prodaje jabuka u odnosu na trgovačko društvo PLODINE d.d. (dalje: Plodine).

Cilj je bio utvrditi jesu li Plodine prodavale jabuke po cijeni u koju nisu bili uključeni zavisni troškovi, odnosno ispod njihove nabavne cijene, u razdoblju akcijske prodaje od 6. rujna 2018. do 12. rujna 2018.

Analizom dostavljenih podataka, dokumentacije i pojašnjenja, utvrđeno je kako Plodine dobavljaju jabuke od ukupno 22 dobavljača, od kojih je 7 inozemnih, a 15 domaćih.

U odnosu na navode o prodaji jabuka po cijeni u koju nisu bili uračunati zavisni troškovi, utvrđeno je kako su na akcijskoj prodaji u razdoblju od 6. rujna 2018. do 12. rujna 2018. prodavane jabuke II klase, nabavljene isključivo od domaćih dobavljača.

Prilikom kalkulacije maloprodajne cijene, protivno navodima iz anonimne prijave, utvrđeno je kako su u njezin izračun bili uključeni zavisni troškovi.

Akcijska prodaja provedena je na inicijativu Plodina i na teret njihove maloprodajne marže.

Komparacijom javno objavljenih podataka iz baze Tržišnog cjenovnog informacijskog sustava u poljoprivredi (dalje: TISUP) i cijena po kojoj su Plodine kupovale jabuke u promatranom razdoblju, utvrđeno je kako cijena po kojoj su Plodine kupovale jabuke nije odstupala od prosječne cijene jabuka na veletržnicama u Republici Hrvatskoj.

Slijedom opisanih utvrđenja, AZTN je ocijenio kako u konkretnoj situaciji, dakle u odnosu na prodaju jabuka u okviru akcijske ponude Plodina u razdoblju od 6. rujna 2018. do 12. rujna 2018., ne postoje indicije za pokretanje upravnog postupka.