Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv otkupljivača i prerađivača mlijeka VINDIJA d.d. Varaždin

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) u okviru svojih ovlasti po službenoj je dužnosti pokrenula upravni postupak radi utvrđivanja nametanja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom protiv prerađivača i otkupljivača prehrambenog proizvoda mlijeka VINDIJE d.d. Varaždin.

Agencija je zaprimila anonimnu prijavu u kojoj se ukazuje na nametanje nepoštenih trgovačkih praksi u poslovnom odnosu s dobavljačima mlijeka i mliječnih proizvoda. Navodi iz anonimne prijave bili su Agenciji dostatna indicija za pokretanje postupka po službenoj dužnosti

Agencija će u upravnom postupku ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj i realizaciju poslovnih odnosa VINDIJE d.d. kao otkupljivača i prerađivača mlijeka s njegovim dobavljačima.

Pri tome treba istaknuti kako samo pokretanje upravnog postupka protiv određenog trgovca ili otkupljivača ili prerađivača ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a, već je Agencija obvezna u postupku utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka. Na temelju konačno utvrđenog činjeničnog stanja Agencija će u konkretnom predmetu donijeti meritornu odluku.

Ukazuje se kako zbog zaštite poslovnih tajni, Agencija ne može komentirati niti iznositi detalje o postupku koji je u tijeku.

Agencija će Odluku kojom okončava pojedini postupak u cijelosti objaviti na svojim mrežnim stranicama.