Provedba ZNTP-a: Upravni sud u Zagrebu potvrdio AZTN-ovo rješenje kojim je NTL-u izrečena kazna od 450.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi

Upravni sud u Zagrebu donio je presudu kojom je u cijelosti odbijen tužbeni zahtjev Narodnog trgovačkog lanca d.o.o. (dalje. NTL) u upravnom sporu protiv rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN).

Naime, AZTN je 21. svibnja 2019. donio rješenje kojim je utvrdio da je NTL iskoristio značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u smislu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: ZNTP) jednom svom dobavljaču te mu je izrekao upravno – kaznenu mjeru u iznosu od 450.000,00 kuna.

Napominje se kako presuda Upravnog suda donesena u tom upravnom sporu još uvijek nije pravomoćna, budući da NTL može podnijeti žalbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Poveznica na prethodno priopćenje o donesenom rješenju AZTN-a: http://www.aztn.hr/provedba-zntp-a-aztn-kaznio-ntl-d-o-o-iz-sesveta-zbog-nametanja-nepostenih-trgovackih-praksi-s-ukupno-800-tisuca-kuna/