Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv trgovca PLODINE d.d., Rijeka

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je u okviru svojih ovlasti po službenoj dužnosti pokrenula upravni postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom protiv trgovca PLODINE d.d., Rijeka.

Navedeni upravni postupak rezultat je analize jednog od ugovora tog društva s njegovim dobavljačem u kojem je Agencija utvrdila postojanje jedne ili više nejasnih i/ili spornih odredbi, što dovoljno ukazuje da postoje indicije za pokretanje postupka Agencije po službenoj dužnosti.

U tom će upravnom postupku Agencija ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj i realizaciju predmetnog poslovnog odnosa.

Pri tome treba istaknuti kako samo pokretanje upravnog postupka protiv određenog trgovca, ili otkupljivača i/ili prerađivača ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a, već je Agencija obvezna u postupku utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka. Na temelju konačno utvrđenog činjeničnog stanja, Agencija će u konkretnom predmetu donijeti meritornu odluku.

Ukazuje se kako zbog zaštite poslovnih tajni, Agencija ne može komentirati niti iznositi detalje o postupku koji je u tijeku.

Agencija će Odluku kojom okončava pojedini postupak u cijelosti objaviti na svojim mrežnim stranicama.