Seminar AZTN-a i FTC-a o primjeni ekonomskih alata u pravu tržišnog natjecanja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i Savezna trgovinska komisije SAD-a (FTC) organizirali su u Zagrebu Deseti godišnji FTC seminar za jugoistočnu Europu o ekonomskim pitanjima u pravu tržišnog natjecanja. Seminar je održan 11. i 12. rujna 2017. u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

„Tema ovog dvodnevnog seminara je izuzetno značajna – ekonomski aspekt i različita ekonomska pitanja koja se pojavljuju u pravu tržišnog natjecanja, naročito u kontroli koncentracija i utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja koji traže detaljnije ekonomske analize. Takva, neposredna, interaktivna razmjena iskustava kroz izravne kontakte između stručnjaka neophodna je za stvaranje dobre i kredibilne prakse.

Želim naglasiti kako hrvatsku Agenciju i FTC povezuje gotovo dvadesetogodišnja plodna suradnja, započeta još davne 1999. godine, kada je Agencija tek započela svojim radom. U to su vrijeme stručnjaci Agencije upravo od stručnjaka FTC-a stjecali prva znanja o pravu i politici tržišnog natjecanja. Na temelju uspostavljene bilateralne suradnje, FTC je Agenciji pružao dragocjenu tehničku i stručnu pomoć kroz sudjelovanje njihovih eksperata na seminarima i međunarodnim konferencijama u organizaciji Agencije, kroz edukaciju stručnjaka Agencije u sjedištu FTC-a u Washingtonu i njihovom uredu u San Franciscu, ali i kroz pomoć u konkretnim predmetima.

Iako to danas zvuči nevjerojatno, bilo je to vrijeme kada takvu pomoć nismo mogli dobiti od Europske komisije“ – istakao je u pozdravnom govoru Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.

On je naglasio kako je ta dobra suradnja, osim na bilateralnoj osnovi, nastavljena i putem članstva hrvatske i američke agencije u Međunarodnoj mreži tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ICN) te osobito naglasio kako Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ove godine slavi 20 godina rada i danas ima uspostavljenu kredibilnu provedbenu praksu potpuno usporedivu s tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja drugih članica Europske unije.

Na seminaru su obrađeni ekonomski aspekt definiranja mjerodavnog tržišta, utvrđivanja tržišne snage poduzetnika koja se temelji na diskriminaciji u cijenama, pristupu tržištu, analize netipičnih tržišta i učinaka jednostranih postupanja, a analizirana je i sudska praksa u postupcima sudske kontrole odluka hrvatske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u predmetima kartela. Tom se temom u svojem izlaganju bavila prof. Jasminka Pecotić Kaufman, s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Na temelju brojnih primjera odluka AZTN-a, ona uspoređuje i kritički se osvrće na odluke nadležnog suda u vrijeme prije i nakon 1. listopada 2010. kada je Agencija konačno dobila ovlast izricanja upravno-kaznenih mjera za sudjelovanje poduzetnika u kartelu. Prof. Pecotić Kaufman smatra da recentna sudska praksa ne pokazuje razumijevanje odredaba prava tržišnog natjecanja i postupanja kojima se one krše, pa svojom analizom dovodi u pitanje učinkovitost provedbe ZZTN-a. Stoga poziva sud, uz svesrdnu pomoć AZTN-a, na modernizaciju tumačenja prava tržišnog natjecanja u svjetlu njegova razvoja na globalnoj razini.

Na seminaru je, uz to, na hipotetskom primjeru, prikazan i odnos kvantitativnih i kvalitativnih dokaza u postupku kontrole koncentracija. Predavanja su održali ekonomisti FTC-ja Nathan Wilson, Ph.D., University of Michigan, i John Hilke, Ph.D., Cornell University. Oba govornika prezentirala su koncepte koji su se primjenjivali u analizi stvarnih predmeta u Sjedinjenim Američkim Državama.

Seminaru je prisustvovalo 40-tak stručnjaka iz tijela za zaštitu tržišnog natjecanja – sedam iz zemalja članica EU (Bugarska, Češka, Estonija, Hrvatska, Latvija, Rumunjska i Slovenija) te Albanije, Kosova, Makedonije, Moldavije, Srbije i Ukrajine. U sklopu boravka u Zagrebu, Blagoj Čurlinov, predsjednik makedonskog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja te Luminita Arama, predstavnica moldavskog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, posjetili su AZTN te održali sastanke s čelnicima Agencije.