Službeni posjet kosovskog tijela za zaštitu konkurencije AZTN-u

DSC_0187DSC_0194DSC_0200DSC_0204

Na prijedlog kosovskog tijela za konkurenciju (Autoritet za konkurenciju), Agenciju su posjetili njegovi predstavnici, a svrha posjeta bila je obnova Sporazuma o suradnji dviju institucija i razmjena iskustva u provedbi prava tržišnog natjecanja s posebnim naglaskom na iskustvo Agencije u pregovorima za pristupanje RH u EU.

Tijekom posjeta djelatnici Agencije održali su prezentacije o radu Agencije, iskustvu u procesu pregovora o članstvu RH u EU te o relevantnim predmetima iz prakse Agencije.

Ujedno su tom prilikom predsjednik kosovskog tijela za konkurenciju  i predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja potpisali novi Sporazum o suradnji između dviju institucija.

Svrha navedenog sporazuma je promicanje suradnje na području provedbe prava i politike tržišnog natjecanja. Konkretno, predviđaju se oblici međusobne suradnje dvaju tijela, kao što su razmjena stručnjaka, održavanje seminara i organizacija studijskih posjeta, organizacija sastanaka na stručnoj i visokoj razini, stručno usavršavanje, kao i razmjena literature i informacija o konkretnim slučajevima iz prakse obaju tijela. Slične sporazume Agencija već ima potpisane sa tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Mađarske, Makedonije, Rumunjske, Srbije i Turske.

Djelatnica Agencije, dr.sc. Mirta Kapural, također sudjeluje kao kratkoročni stručnjak za poglavlje tržišno natjecanje u twinning projektu “Podrška institucijama Kosova u provedbi SSP-a” na Kosovu, koji zajednički provode Hrvatska, Njemačka i Poljska.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Kosova je stupio na snagu 1. travnja 2016. s provedbenim rokom od 10 godina. Kosovsko tijelo za konkurenciju postoji od studenog 2008. godine, a u novom sastavu djeluje od 2016. i broji 23 zaposlenih. Podijeljeno je na Komisiju kao upravljačko tijelo koje se sastoji od predsjednika i četiri člana te na Tajništvo koje se sastoji od stručnog osoblja zaduženog za vođenje postupaka. Prvi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja stupio je na snagu 2010. godine s izmjenama 2014. godine, a u pripremi je novi zakon koji će biti usklađen s EU pravnom stečevinom iz područja zaštite tržišnog natjecanja.