OECD

AZTN od lipnja 2016. godine, kada je primljen u status sudionika u OECD-ovom Odboru za tržišno natjecanje, redovito sudjeluje na sastancima Odbora dva puta godišnje, na kojima predstavnici AZTN-a iznose pisane i usmene priloge na teme koje odredi organizator. Jednom godišnje sastanci odbora vezani su uz Globalni forum za tržišno natjecanje, koji je otvoren svim svjetskim jurisdikcijama. Osim toga, članovi stručne službe AZTN-a, redovito sudjeluju na seminarima koje OECD-ov Regionalni centar u Budimpešti organizira za države nečlanice OECD-a i to od njegovog osnutka, 2005. godine.