OECD

Predstavnici Agencije redovito sudjeluju na stručnim skupovima na kojima Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj osim država članica uključuje i tijela iz država nečlanica poput Republike Hrvatske. Takav je skup redovna godišnja konferencija Global Competition Forum koja okuplja predstavnike nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja iz cijelog svijeta.

Osim toga, članovi stručne službe redovito sudjeluju na edukativnim seminarima koje organizira i sufinancira OECD-ov Regionalni centar za tržišno natjecanje u Budimpešti.

***

Radionica o istragama kartela u Rovinju

U organizaciji Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, OECD-Regionalnog centra za tržišno natjecanje iz Budimpešte (RCC) te mađarske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u Rovinju je od 11. do 13. lipnja 2013. održana radionica o istragama kartela, provođenju nenajavljenih pretraga, pokajničkim programima i zabranjenim sporazumima u postupcima javnih nabava.

Hrvatska Agencija je tako bila domaćin predstavnicima tijela za zaštitu tržišnog natjecanja iz 14 zemalja nečlanica OECD-a – od Rusije, Ukrajine, Moldavije, Kazahstana i Azerbajdžana do Mađarske, Bugarske, Rumunjske, Kosova, Makedonije, Srbije i BiH kojima su brojne korisne informacije i iskustva iz istraga kartela, provođenja nenajavljenih pretraga,primjene pokajničkih programa ili modela za preveniranje kartela u postupcima javne nabave tijekom tri radna dana prenijeli  Jon B.Jacobs iz američkog Ministarstva pravosuđa, Christof Vollmer iz njemačkog Bundeskartellamta., Haim Abiv iz izraelskog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, Cszepai Balazs iz Mađarske te Sabine Zigelski iz OCED-ovog RCC-a.

„Naš prijedlog da AZTN bude suorganizator ovog seminara nije bio samo zato što je riječ o iznimnoj prigodi za razmjenu iskustva i stjecanje novih znanja iz područja istrage kartela nego i zato što je to bila i prilika da polaznici seminara, naši gosti iz drugih zemalja, vide turističku ponudu i auče nešto o Hrvatskoj, novoj članici EU“ – izjavila je Olgica Spevec, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u pozdravnom govoru na otvaranju radionice. Spevec je naglasila kako je važnost poboljšanja efikasnosti u otkrivanju i procesuiranju kartela – najopasnijoj prijetnji razvoju tržišnog natjecanja- te podizanje javne svijesti o štetnosti kartela za gospodarstvo, a posebno za potrošače, ključni interes gotovo svih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u svijetu.

„No, to nije ni jednostavan ni lak zadatak, pogotovo za relativno nova tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u mladim tržišnim ekonomijama u kojima je kultura tržišnog natjecanja još uvijek na niskoj razini. Upravo zato su nam dragocjena iskustva iz zemalja koje imaju dugu tradiciju razvoja politike tržišnog natjecanja pa sam stoga i osobno zahvalna stručnjacima iz Amerike, Njemačke, Izraela i Mađarske koji su se spremno odazvali svoja znanja podijeliti s nama“ – rekla je Spevec.

Na temelju primjera istraga nekoliko kartela u SAD, tako je gospodin Jacobs iz US DoJ pokazao je koju ulogu u otkrivanju kartela imaju pokajnici, kako se istrage provode u suradnji s FBI-om te na koji način američka tijela primjenjuju pokajničke programe. Sudjelovanje u kartelu u SAD je kazneno djelo za koje je zapriječena maksimalna zatvorska kazna od četiri godine. Prema Jacobsovim riječima,odgovornim osobama uglavnom se izriču kazne do dvije godine, pri čemu je u  2012., primjerice, vrijednost financijskih kazni za kršenje zakona o zaštiti tržišnog natjecanja iznosila 1,1 milijardu USD. Američka praksa je, primjerice, pokazala da je uvođenje  kaznene odgovornosti imalo izrazit utjecaj na jačanje svijesti o štetnosti kartela odnosno povećanju broja otkrivenih kartela uz pomoć pokajnika, jer sve dok je kazna bila  „samo financijska, ona se percipirala kao trošak poslovanja te zabranjene, ali zato visokoprofitabilne aktivnosti  rekao je Jacobs.  Za razliku od Amerike, u Njemačkoj ne postoji kaznena odgovornost za sudionike kartela. No, uz financijske kazne već je i sama činjenica da su odgovorni izloženi dugotrajnim sudskim procesima koji mogu trajati čak i do dvije godine, njemačkim poduzetnicima izrazito neugodna – rekao je Christof Vollmer iz njemačkog Bundeskartellamta koji je polaznicima detaljnije govorio o konkretnoj primjeni programa pokajništva u Njemačkoj.

Sabine Zigelski iz OECD RCC-a, pak, upozorila je na detalje uz pomoć kojih je moguće otkriti zabranjene dogovore u postupcima javnih nabava (bid rigging), što je problem s kojim se susreću sve zemlje u svijetu. Svako prethodno dogovaranje o pobjedniku, podnošenje lažne ponude, bojkot natječaja ili povlačenje ponude, rotacija pobjednika ili uključivanje u ponudu uvjeta za koje je očito da neće biti prihvaćeni – znakovi su ozbiljnog prijestupa kojeg u postupku javne nabave moraju prepoznati i prijaviti i  naručitelji i podnositelji ponuda.

Predstavnik izraelskog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja slikovito je opisao primjer otkrivanja kartela usluga sječe drveća ispod električnih kabela. Kartel je u Izraelu kazneno djelo, često se otkriva uz pomoć doušnika, a višegodišnja obuka istražitelja provodi se u suradnji s policijom i vojskom.

***

Predstavnici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja sudjelovali su u radu Globalnog foruma OECD-a za pravo tržišnog natjecanja koji se održavao u Parizu 28. veljače i 1. ožujka 2013.

Teme koje su diskutirane na OECD-ovu Forumu odnosile su se na područje zaštite tržišnog natjecanja i smanjenja siromaštva te zaštite tržišnog natjecanja u području televizije i emitiranja.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja sudjelovala je u radu OECD-a s referatima na temu „Competition and Poverty Reduction“ i „Competition Issues in Television and Broadcasting“ koji su podnijeti u sklopu prvog i drugog dana Foruma. Ostali predstavnici su također podnijeli referate na ove teme, od kojih su značajniji referati SAD-a, Europske Unije, Japana, Brazila, Ujedinjenog Kraljevstva te međunarodnih organizacija kao što su WTO i BIAC (Business and Industry Advisory Committee).

Tijekom održavanja sjednica OECD-a predstavnici Agencije obavili su niz bilateralnih sastanaka s predstavnicima međunarodnih organizacija: OECD, EU, WTO, UNCTAD,  BIAC, Svjetska Banka, te agencija za zaštitu tržišnog natjecanja iz zemalja članica EU i ostalih sudionica OECD-ove sjednice (SAD, Bosna i Hercegovina), na kojima su detaljnije raspravljene teme s OECD-ovih sjednica.

***

Predstavnica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja sudjelovala je u radu Globalnog foruma OECD-a za pravo tržišnog natjecanja koji se održavao u Parizu 16. i 17. veljače 2012.

Teme koje su diskutirane na OECD-ovu Forumu odnosile su se na područja zaštite tržišnog natjecanja u uvjetima nestabilnosti cijena na određenim osjetljivim tržištima kao što su hrana, energenti i sl. te međunarodna suradnja u pitanjima provođenja istraga u prekograničnim kartelima.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja sudjelovala je u radu OECD-a s  referatima na temu primjene prava tržišnog natjecanja u kontekstu nestabilnosti cijena koji je podnijet u sklopu I. sjednice Foruma pod naslovom: „ Competition and commodity price volatility in the times of economic crisis“, te u kontekstu poboljšanja međunarodne suradnje u provođenju istraga, koji je podnijet u sklopu II. sjednice Foruma pod naslovom: „Improving international co-operation in cartel investigations – Croatian experience  te je iste radove predstavnica Agencije i usmeno izložila tijekom diskusije na sjednici OECD-a.

Tijekom održavanja sjednica OECD-a, predstavnica Agencije obavila je niz bilateralnih sastanaka s predstavnicima međunarodnih organizacija: OECD, EU, WTO, UNCTAD, Svjetska Banka, te  agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zemalja članica EU (Rumunjska, SR Njemačka, Italija, Francuska, Austrija, itd.), ostalih zemalja sudionica OECD-ove sjednice  (SAD, Japan, Ruska Federacija, Bosna i Hercegovina, Srbija itd.), na kojima su detaljnije raspravljane teme s OECD-ovih sjednica.

***

Deseti OECD Globalni forum koji je održan u Konferencijskom centru u Parizu od 17. do 18. veljače 2011. bavio se kontrolom prekograničnih koncentracija poduzetnika i kriznim kartelima. Predstavnici Agencije imali su pismenu prezentaciju na temu kriznih kartela. Više o kriznim kartelima…

 ***

Na Globalnom forumu, održanom u Parizu u veljači 2010. godine, od 23 zemlje koje su organizatoru dostavile svoje pisane materijale za ovu točku dnevnog reda, tajništvo OECD-a izabralo je nekoliko zemalja kao primjer izuzetno uspješnih u provedbi sustava kontrole državnih potpora. Te zemlje su bile pozvane da usmeno prezentiraju svoje radove, među njima i Republika Hrvatska. Isto tako, organizator je na zamolbu švicarske delegacije zamolio neke zemlje, među njima i Hrvatsku, da savjetima i stručnom pomoći pomognu predstavnicima Švicarske u uspostavi sustava kontrole državnih potpora. Druga tema diskusije foruma bilo je „Usklađeno djelovanje i korupcija u javnim nabavama“. Od 38 zemalja koje su organizatoru dostavile pisane materijale, Republika Hrvatska je ponovo bila pozvana da usmeno elaborira svoj materijal. Zaključak je bio da je potreban zajednički rad i tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i tijela koje provode javne nabave kako bi se smanjila korupcija i usklađeno djelovanje ponuđača, na štetu države koja provodi javne nabave. Globalni forum zaključen je evaluacijom sastanka i utvrđivanjem tema za budući sastanak.