Tržište osiguranja u Hrvatskoj u 2017. više koncentrirano nego u 2016.

Istraživanjem je obuhvaćeno tržište životnih i neživotnih osiguranja, a unutar tržišta neživotnih osiguranja detaljnije je obuhvaćeno i analizirano tržište osiguranja motornih vozila. Tržišni udjeli poduzetnika na pojedinim segmentima tržišta utvrđeni su na temelju kriterija ukupno zaračunate bruto premije osiguranja.

Opći pokazatelji tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2017. godini

Na tržištu osiguranja u Hrvatskoj u 2017. godini poslovalo je 20 društava za osiguranje. Učinak na tržištu imala su i dva osiguravatelja sa sjedištem u drugoj državi članici EU putem podružnica (Sava osiguranje d.d. –  Podružnica Hrvatska i Adriatic Slovenica d.d. – Podružnica Zagreb). U odnosu na 2016. bilježe se dva osiguravatelja manje i to BNP Paribas Cardiff osiguranje (pripojen Croatia osiguranju) i Erste osiguranje VIG (pripojen matičnom društvu Wiener osiguranje).

Tržište osiguranja u 2017. godini, u kojoj je zaračunata bruto premija osiguranja iznosila 9,2 milijardi kuna, raslo je za 4,5 posto u odnosu na prethodnu godinu (8,8 milijarde kuna). Na segment neživotnog osiguranja u ukupnoj strukturi (životna i neživotna osiguranja) otpada dvije trećine tržišta, dok na segment životnih osiguranja otpada preostala jedna trećina ukupnog tržišta.

Rast se uglavnom temeljio na rastu tržišta neživotnog osiguranja, posebice osiguranja cestovnih vozila – kasko osiguranje (porast od 10 posto), zdravstvenog osiguranja (porast od 19,2 posto) i osiguranja kredita (porast od 27,6 posto).

Najveći iznos zaračunate bruto premije u 2017. godine ostvarilo je Croatia osiguranje, čime je taj osiguratelj, s tržišnim udjelom nešto manjim od 29 posto, najznačajniji poduzetnik na tržištu osiguranja u RH uz trend rasta od 7,4 posto u odnosu na 2016., promatrajući zasebno Croatia osiguranje d.d.

Drugi je Agram koncern čije članice, Euroherc osiguranje, Jadransko osiguranje i Agram Life, bilježe trend rasta premije, uz zajednički tržišni udio od 20 posto. Promatrano pojedinačno, Euroherc osiguranje bilježi nešto izraženiji rast, dok sve tri članice Agram koncerna bilježe rast između 7,8 i 8,6 posto. Slijede Allianz s 12,5 posto te Vienna Insurance Grupa (Wiener osiguranje VIG d.d. i Erste osiguranje VIG d.d.) s 8,5 posto zbirnog tržišnog udjela i oboje bilježe rast zaračunate bruto premije. Generali je na petoj poziciji prestigao Uniqu uz 6,2 posto tržišnog udjela i trend rasta koji iznosi značajnih 13,5 posto. Uniqa osiguranje bilježi određeni pad i smanjenje tržišnog udjela. Rast od 8,7 posto bilježi Triglav osiguranje, uz tržišni udio od 4,4 posto, dok Grawe Hrvatska bilježi rast od 7,5 posto i tržišni udio od 4,4 posto.

Pokazatelji koncentriranosti tržišta

U 2017. godini je omjer tržišne koncentracije iskazan tržišnim udjelima prvih pet osiguravatelja, promatran kroz pojedinačne tržišne udjele osiguravatelja, iznosio 64,1 te u usporedbi s 2016. u kojoj je iznosio 61,6, bilježi blagi rast koncentriranosti. Ako se osiguratelji promatraju kao povezana društva, odnosno kao jedan gospodarski subjekt, omjer tržišne koncentracije u 2017. godini iznosio je  75,9 dok je u 2016. isti iznosio 76,6.

Temeljem podataka o koncentriranosti tržišta, proizlazi kako je ukupno tržište osiguranja u RH u 2017. godini bilo relativno dobro strukturirano, uz pokazatelje umjerene koncentriranosti te se promatrajući pojedinačno osiguravatelje, bilježi trend blagog rasta koncentriranosti.

Tržište životnih osiguranja

Ukupno je na tržištu životnih osiguranja u 2017. godini djelovalo 15 osiguratelja, uključujući i dva osiguravatelja koji posluju preko podružnica.

U 2017. godini zabilježen je blagi rast životnih osiguranja od 2,3 posto te je ukupna premija iznosila nešto manje od 3 milijarde kuna. Na porast ukupne premije životnih osiguranja utjecao je isključivo porast premije u vrsti osiguranja 23 – „Životna ili rentna osiguranja“, kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, dok su preostale vrste osiguranja u toj skupini zabilježile pad premije. Uniqa osiguranje d.d. bilježi nastavak trogodišnjeg negativnog trenda i značajan pad premije životnih osiguranja i to za 14 posto u odnosu na prethodnu 2016.

Najznačajniji osiguratelji u segmentu životnih osiguranja su Croatia osiguranje i Allianz, čiji su i udjeli na ovom tržištu izjednačeni i iznose 18 posto (17,9 posto Croatia osiguranje, odnosno 17,8 posto Allianz), a slijede Wiener osiguranje VIG s udjelom od 9,5 posto, Grawe Hrvatska s 9,3 posto, Agram Life osiguranje s 9 posto i Generali osiguranje s 8,9 posto. Najveći iznos zaračunate bruto premije na tržištu životnih osiguranja u 2017. ostvario je poduzetnik Croatia osiguranje, koji je po prvi puta nakon 2009. ponovno najjači osiguravatelj u segmentu životnih osiguranja i koji je zamijenio poziciju s Allianzom. Najveći nominalni i postotni rast u  životnim osiguranjima (18,4 posto) bilježi Generali osiguranje.

Zanimljivo je istaknuti da i Croatia osiguranje d.d. i Allianz bilježe blagi pad tržišnog udjela iz razloga rasta zaračunate bruto premije i tržišnog udjela većine ostalih osiguravatelja u ovom segmentu životnih osiguranja, uz napomenu da Croatia osiguranje ima nepromijenjen iznos zaračunate bruto premije, dok Allianz bilježi trend smanjenja od 1,6 posto u odnosu na prethodnu 2016. godinu.

Tržište neživotnih osiguranja

Na tržištu neživotnih osiguranja u 2017. godini bilo je aktivno 19 osiguratelja, uključujući i dva osiguravatelja koji posluju preko podružnica.

U skupini neživotnih osiguranja, zaračunata bruto premija u 2017. iznosila je 6,2 milijardi kuna te je u odnosu na 2016. godinu povećana za 6,2 posto kada je iznosila 5,8 milijardi kuna. Taj se rast uglavnom temeljio na rastu osiguranja cestovnih vozila – kasko osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja kredita.

Višegodišnji pad premije u vrsti 10 – „Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila“ zaustavljen je po prvi puta nakon 2013., uz blagi rast od 0,3 posto, za razliku od prošlogodišnjeg istraživanja, kada je u 2016. u odnosu na 2015. zabilježen pad od 2,8 posto.

Croatia osiguranje je lider u skupini neživotnih osiguranja, s tržišnim udjelom od 31 posto i rastom od nešto manje od 10 posto. Dodatnih 2,9 posto tržišnog udjela ostvarilo je Croatia zdravstveno osiguranje pa njihov zajednički tržišni udio u 2017. iznosi nešto manje od 34 posto.

Koncern Agram, sa svojim članicama – Euroherc, Jadransko osiguranje i Agram Life, bilježi tržišni udio od 25,4 posto. Euroherc drži tržišni udjel s nešto manje od 15 posto, dok sve tri članice Agram koncerna pojedinačno promatrano bilježe rast zaračunate bruto premije, između 8,3 i 10 posto. Allianz Zagreb bilježi tržišni udio od 10 posto, a slijede Uniqa osiguranje, Triglav osiguranje, Wiener osiguranje VIG i Generali osiguranje čiji tržišni udjeli pojedinačno iznose između 4,7 i 6 posto.

Od svih trenutno aktivnih osiguravatelja na tržištu neživotnih osiguranja, u 2017., trend pada ima jedino Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. , no navedeni poduzetnik ima tržišni udio od samo 0,2 posto.

Tržište obveznog osiguranja motornih vozila

Tržišni segment osiguranja motornih vozila koji uključuju obvezno osiguranje vlasnika – korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama (obvezno osiguranje) i osiguranje cestovnih vozila (kasko osiguranje), predstavljaju najznačajnije vrste osiguranja, koje u ukupno zaračunatoj bruto premiji na tržištu osiguranja u 2017. godini bilježe udjel od 32,4 posto, što je istovjetno udjelu u ukupno zaračunatoj bruto premiji na tržištu osiguranja u prethodnoj 2016. (32,5 posto).

Zaračunata bruto premija obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u 2017. godini je iznosila 1,94 milijardi kuna, uz blagi rast od 0,2 posto. Nakon tri godine pada, bilježi se blagi, ali pozitivni trend rasta.

Zaračunata bruto premija kasko osiguranja raste 11,4 posto u usporedbi s 2016. godinom. Taj pozitivni trend je u korelaciji s trendom rasta novoregistriranih vozila kojih je u 2017. zabilježeno 123.592, no kod broja novoregistriranih vozila trend rasta je slabije izražen u odnosu na pokazatelje zaračunate bruto premije kasko osiguranja (rast od 11,4 posto), jer isti iznosi 3 posto.

Na tržištu osiguranja motornih vozila u 2017. godini bilo je aktivno 12 osiguravatelja. Osam osiguratelja bilježi rast premije i to najviše obje članice Agram koncerna (Euroherc osiguranje i Jadransko osiguranje) kao i Ergo osiguranje (drugi po nominalnom rastu premije), slijede Triglav osiguranje i Generali osiguranje, koji ujedno bilježi najveći pomak, s devete na šestu poziciju. Preostala tri osiguravatelja (Grawe, Izvor i HOK) bilježe manje iznose zaračunate bruto premije. Četiri osiguravatelja bilježe pad premije, najviše Wiener osiguranje VIG d.d. Usporedbe radi, u prošlogodišnjem istraživanju za 2016., osam osiguravatelja je zabilježilo pad premija, a samo četiri osiguravatelja rast, što predstavlja pozitivnu promjenu u ovom segmentu tržišta osiguranja.

Najveći tržišni udio na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti od 38,3 posto ima Agram koncern kroz Euroherc osiguranje i Jadransko osiguranje uz rast tržišnog udjela. Slijede Croatia osiguranje s tržišnim udjelom nešto manjim od 23 posto te Allianz, Triglav, Generali, HOK osiguranje i Wiener VIG, koji svi, promatrano pojedinačno, bilježe tržišne udjele između 5 i 6 posto.

Cjeloviti prikaz istraživanja tržišta osiguranja u 2017. godini dostupan je na poveznici Prikaz istraživanja tržišta osiguranja u RH u 2017.