Uspješno završen twinning light projekt u Crnoj Gori, prvi projekt AZTN-a kao davatelja pomoći

Projekt, koji je Europska unija financirala s 250.000,00 eura, bio je usmjeren na jačanje kapaciteta crnogorske agencije u vođenju i rješavanju predmeta u području zaštite tržišnog natjecanja, s naglaskom na postupovne aspekte, koji uključuju složene ekonomske analize, ali i prikupljanje dokaza, osobito kroz nenajavljene pretrage poslovnih i privatnih prostora poduzetnika. Projekt je provela Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske (dalje: AZTN) u suradnji s Agencijom za zaštitu konkurencije Crne Gore, uz administrativnu podršku hrvatske Središnje agencije za financiranje i ugovaranje.

Hrvatski stručnjaci održali su niz treninga za službenike crnogorske agencije o primjeni odredbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, a sedam predstavnika crnogorske agencije sudjelovalo je u studijskom posjetu AZTN-u, gdje su stekli direktan uvid u praksu hrvatskih kolega i njihov pristup u rješavanju predmeta iz područja tržišnog natjecanja. Posebno koristan bio je posjet informatičkom laboratoriju, u kojem AZTN obrađuje digitalne dokaze prikupljene tijekom nenajavljenih pretraga poduzetnika.

Fotka CG 2

U svom pozdravnom govoru, gospodin Herman Spitz, šef Sektora za suradnju Delegacije Europske unije u Crnoj Gori, naglasio je važnost ovoga projekta za budući rad Agencije za zaštitu konkurencije, budući da je politika tržišnog natjecanja jedna od najvažnijih područja unutarnjeg tržišta EU. „Od najveće je važnosti osigurati odgovarajući broj kompetentnog osoblja u ovom osobito kompleksnom području, a Agenciji je za uspješnost rada neophodna i kontinuirana i snažna politička podrška“, istaknuo je Spitz.

Veleposlanik Republike Hrvatske u Crnoj Gori, Nj. E. gospodin Veselko Grubišić, naglasio je kako je jačanje institucionalne i tehničke sposobnosti Agencije za zaštitu konkurencije, od velikog značaja za postizanje uvjeta i ostvarivanje jednakih prilika za sve poslovne subjekte u Crnoj Gori.

Gospođa Lepa Aleksić, direktorica Agencije za zaštitu konkurencije u Crnoj Gori, naglasila je kako je projekt u potpunosti ostvario očekivanja u smislu edukacije zaposlenih. Kao bitan rezultat projekta istaknula je napredak u statistici predmeta i provedbu nenajavljene pretrage, koja je ostvarena nakon opsežnih priprema i uz pomoć hrvatskih kolega.

“Kroz ovaj projekt ostvarili smo trajne veze između naše i hrvatske agencije, ne samo na rukovodećem, već i na operativnom nivou samih zaposlenih, koji će sigurno nastaviti razmjenjivati svoja iskustva u svakodnevnom radu“, napomenula je gospođa Aleksić.

Gospođa Branimira Kovačević, voditeljica ovog projekta, ukazala je na preporuke za daljnji rad Agencije za zaštitu konkurencije, kako u dijelu daljnjeg poboljšanja zakonodavnog okvira, tako i u dijelu jačanja svijesti javnosti o radu Agencije i njenom značaju za crnogorsko gospodarstvo.

“Bitno je nastaviti s radom na edukaciji zaposlenih crnogorske agencije, ali i drugih institucija i poslovnih subjekata koji djeluju na tržištu, kako bi se zaštitilo tržišno natjecanje i osigurali jednaki uvjeti za sve, na dobrobit crnogorskih poduzetnika i krajnjih potrošača“, rekla je gospođa Kovačević.