10. srpnja 2021. prestala uvjetno dopuštena koncentracija HT-a i Optime

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN), poštujući u cijelosti odredbe Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, br. 65/18. i 17/20., dalje u tekstu: ZTK) koje se odnose na objavljivanje propisanih informacija izdavatelja i zloporabu tržišta, kao i izravno primjenjivu Uredbu (EU) br. 596/2014. Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta, ovim putem obavještava javnost kako je prihvatila Izvanredno izvješće Povjerenika Deloitte d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 81 (dalje u tekstu: Povjerenik) o provedenim aktivnostima u svrhu prodaje dionica poduzetnika OT – Optima Telekom d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Bani 75/a (dalje u tekstu: Optima) te prestanka upravljanja Optimom (prestanak koncentracije) od strane poduzetnika HT-Hrvatski telekom d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 21 (dalje u tekstu: HT) s 10. srpnjem 2021.

Naime, HT, Zagrebačka banka d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10 (dalje u tekstu: Zagrebačka banka) i Telemach Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Josipa Marohnića 1, potpisali su 9. srpnja 2021. Ugovor o kupoprodaji dionica poduzetnika Optima, čija je provedba podložna regulatornim odobrenjima i drugim ugovorenim uvjetima.

Neovisno o navedenom, Ugovor o upravljanju nad Optimom između HT-a i Zagrebačke banke d.d. prestao je s danom 10. srpnja 2021., čime je prestalo upravljanje HT-a Optimom te su provedene aktivnosti temeljem kojih HT sa navedenim datumom, sukladno nalogu iz rješenja AZTN-a iz lipnja 2017., nema više upravljačkih prava nad Optimom, a o čemu su HT i Optima izvijestili putem javnih objava na službenim stranicama Zagrebačke burze.

Neovisno o ishodu posljednje transakcije kupoprodaje dionica, koncentracija HT-a i Optime, sukladno mjeri iz rješenja AZTN-a iz lipnja 2017. godine, prestala je s 10. srpnjem 2021., s kojim datumom prestaje i upravljanje HT-a nad Optimom.

AZTN će od Povjerenika zatražiti i završno izvješće o provedenim mjerama koje su određene rješenjem AZTN-a o uvjetno dopuštenoj koncentraciji HT-a i Optime iz lipnja 2017. te će o navedenom izvijestiti javnost.