Europska komisija objavila rezultate evaluacije te daljnje mjere u pogledu nadležnosti i postupovnih aspekata kontrole koncentracija u EU-u

Europska komisija je objavila radni dokument službi Komisije u kojem se daje sažetak zaključaka evaluacije postupovnih aspekata i aspekata nadležnosti kontrole koncentracija u EU-u.

Na temelju rezultata evaluacije, Komisija je odlučila donijeti komunikaciju u kojoj daje smjernice o primjeni mehanizma upućivanja između država članica i Komisije iz članka 22. Uredbe o koncentracijama te je pokrenula procjenu učinka mogućnosti u okviru politika za daljnje usmjeravanje i pojednostavnjenje postupaka kontrole koncentracija, koja će trajati do 18. lipnja 2021. godine.

Više o temi možete saznati na poveznici https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_21_1384