Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

8. Konferencija o pravu i politici tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana

Pozivamo vas na 8. Konferenciju o pravu i politici tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana, koja će se održati od 25. do 27. svibnja 2023. godine u Dubrovniku.

Organizatori konferencije su Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Hrvatsko društvo za pravo i politiku tržišnog natjecanja i Europski dokumentacijski centar EFZG-a.

Više informacija o samoj konferenciji, predavačima, programu i temama možete pronaći na poveznici: pptn.net.efzg.hr