Arhiva objava

12. veljače 2020

Javni natječaj za radna mjesta

Mlađi savjetnik – pravnik u Odjelu za utvrđivanje zabranjenih sporazuma, Sektor za tržišno natjecanje – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci. Stariji savjetnik – pravnik u Odjelu za utvrđivanje zabranjenih sporazuma, Sektor za tržišno natjecanje – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

15. siječnja 2020

Godišnje izvješće AZTN-a za 2018. u Hrvatskom saboru

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je temeljem zakonske obveze, podnijela Hrvatskom saboru 20. rujna 2019. godine, Godišnje izvješće o radu za 2018. godinu. Izvješće se podnosi kako bi se političku, gospodarsku i stručnu javnost informiralo o aktivnostima …

09. prosinca 2019

Odluka o poništenju javnog natječaja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (potvrđen odlukama Hrvatskog sabora, "Narodne novine", broj 22/11., 74/14. i 60/18.), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine", broj 128/17., 47/18.) i članka 8. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA: 023-01/18-02/009, URBROJ: 580-06/88-18-002, od 12. srpnja 2018., donosi

09. prosinca 2019

AZTN okončao postupak utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja protiv Coca-Cole

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je prihvaćanjem preuzimanja obveza predloženih od Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o. (dalje: Coca-Cola), u obliku izvršenja mjera i uvjeta u za to primjerenim rokovima, okončala postupak utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja, koji je pokrenula protiv Coca-Cole u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: ZZTN).