Arhiva objava

10. veljače 2022

Regulacija cijena na tržištu nije u nadležnosti AZTN-a

Vezano uz sve više medijskih objava i nejasnoća koje iz njih proizlaze, ovim priopćenjem želimo pojasniti nadležnosti Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), koje proizlaze iz provedbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (ZZTN), a to su: utvrđivanje zabranjenih …

01. veljače 2022

Odluka o izboru kandidata

Temeljem provedenog Javnog natječaja KLASA: 112-01/21-02/006, URBROJ: 580-06/125-2021-002 od 4. studenoga 2021., objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 119/2021. od 5. studenog 2021., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, odlučeno je u dijelu koji se odnosi na izbor kandidata za radna mjesta Mlađeg savjetnika – ekonomista.

25. siječnja 2022

Odobrena koncentracija poduzetnika SNIPES i Katapult

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je na prvoj razini namjeru provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem izravne kontrole na trajnoj osnovi poduzetnika Snipes SE, Republika Njemačka, nad dijelom imovine poduzetnika Katapult d.o.o., Zagreb, koji se odnosi na maloprodajna …

25. siječnja 2022

Još jedno pravomoćno rješenje iz područja ZNTP-a

Visoki upravni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu: VUSRH) je 11. studenoga 2021. godine odbio žalbu tužitelja Narodni trgovački lanac d.o.o., Sesvete, Soblinec (dalje u tekstu: NTL) i potvrdio presudu Upravnog suda u Zagrebu od 9. studenoga 2020. …

25. siječnja 2022

AZTN obustavio postupak protiv Hrvatskog telekoma

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je obustavila postupak pokrenut protiv poduzetnika Hrvatski telekom d.d. (HT) jer je utvrđeno kako nema zakonskih pretpostavki za daljnje vođenje postupka u smislu članka 13. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (ZZTN) i članka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

24. siječnja 2022

AZTN kaznio Spinnaker s 350.000,00 kuna zbog narušavanja tržišnog natjecanja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je utvrdila da je poduzetnik Spinnaker distribucija d.o.o. (Spinnaker) narušio tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu distribucije akcijskih sportskih point of view kamera na teritoriju Republike Hrvatske, sklapanjem tipskog Ugovora o selektivnoj distribuciji …

19. siječnja 2022

Odluka o izboru kandidata

Temeljem provedenog Javnog natječaja KLASA: 112-01/21-02/006, URBROJ: 580-06/125-2021-002 od 4. studenoga 2021., objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 119/2021. od 5. studenog 2021., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, odlučeno …