Arhiva objava

03. ožujka 2022

AZTN pokrenuo postupak protiv Hrvatske pošte d.d.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je 3. veljače 2022. zaključkom o pokretanju postupka po službenoj dužnosti pokrenula postupak protiv poduzetnika HP-Hrvatska pošta d.d. sa sjedištem u Zagrebu, (dalje u tekstu: HP) radi utvrđivanja predstavlja …

10. veljače 2022

Regulacija cijena na tržištu nije u nadležnosti AZTN-a

Vezano uz sve više medijskih objava i nejasnoća koje iz njih proizlaze, ovim priopćenjem želimo pojasniti nadležnosti Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), koje proizlaze iz provedbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (ZZTN), a to su: utvrđivanje zabranjenih …

01. veljače 2022

Odluka o izboru kandidata

Temeljem provedenog Javnog natječaja KLASA: 112-01/21-02/006, URBROJ: 580-06/125-2021-002 od 4. studenoga 2021., objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 119/2021. od 5. studenog 2021., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, odlučeno je u dijelu koji se odnosi na izbor kandidata za radna mjesta Mlađeg savjetnika – ekonomista.

25. siječnja 2022

Odobrena koncentracija poduzetnika SNIPES i Katapult

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je na prvoj razini namjeru provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem izravne kontrole na trajnoj osnovi poduzetnika Snipes SE, Republika Njemačka, nad dijelom imovine poduzetnika Katapult d.o.o., Zagreb, koji se odnosi na maloprodajna …