Arhiva objava

15. srpnja 2021

Na tržištu tiska i dalje prisutan višegodišnji jače izražen trend pada prodanih naklada

Prodana naklada općeinformativnih dnevnika i tjednika kao i oglašavanje u dnevnicima, bilježe negativan trend u 2020. godini. To je nastavak višegodišnjeg trenda pada prodanih naklada, ali i financijskih pokazatelja stanja na tržištu. Jedino se na tržištu oglašavanja u tjednicima bilježi nepromijenjeno stanje u odnosu na prethodno 2019. godinu.

13. srpnja 2021

Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio KOKU d.d. Varaždin, sa 100.000,00 kuna zbog zakašnjenja u plaćanju njezinim dobavljačima – proizvođačima brojlera (pilića)

AZTN je protiv KOKE d.d. po službenoj dužnosti pokrenuo upravni (ispitni) postupak u smislu ZNTP-a, radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u vezi sa sadržajem i načinom provedbe poslovnih odnosa KOKE d.d. s njezinim proizvođačima brojlera (pilića).