AZTN kaznio Spinnaker s 350.000,00 kuna zbog narušavanja tržišnog natjecanja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je utvrdila da je poduzetnik Spinnaker distribucija d.o.o. (Spinnaker) narušio tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu distribucije akcijskih sportskih point of view kamera na teritoriju Republike Hrvatske, sklapanjem tipskog Ugovora o selektivnoj distribuciji na vrijeme trajanja od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. s deset ovlaštenih trgovaca na malo, koji je zabranjeni sporazum u smislu članka 8. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (ZZTN). Navedeni Ugovor o selektivnoj distribuciji sadržavao je odredbe koje predstavljaju teško ograničenje tržišnog natjecanja s obzirom na cilj i to ograničavanje međusobne opskrbe između distributera unutar sustava selektivne distribucije u smislu članka 9. stavka 1. točke d) Uredbe o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma između poduzetnika.

Spornim odredbama ograničenje je određeno na način da su ovlašteni distributeri dužni predmetne GoPro proizvode nabavljati isključivo od Spinnakera, ali i preuzeti obvezu da iste proizvode neće prodavati drugim ovlaštenim distributerima već isključivo krajnjim korisnicima. U tom smislu, a u svrhu osiguranja da će ovlašteni distributer doista tako postupati u praksi, određen je i broj prodanih kamera po transakciji na koji se ovlašteni distributer obvezan ograničiti.

Riječ je o ograničenju tržišnog natjecanja prema cilju za koje nije potrebna prethodna analiza uvjeta na mjerodavnom tržištu kojima bi se dokazala moguća opravdanost toga ograničenja. Drugim riječima, ovlašteni distributeri moraju imati slobodu da kupuju proizvode iz ugovora od ostalih imenovanih distributera unutar distribucijske mreže, koji djeluju na istoj ili pak različitoj razini trgovine. Stoga nije potrebno razmatrati proizvodi li takvo ponašanje konkretne učinke na tržištu i jesu li oni značajni ili ne. Takav sporazum ne može se skupno izuzeti, stoga je isti, ex lege ništetan.

Zbog naprijed opisane teške povrede ZZTN-a, Spinnaker je kažnjen sa 350.000,00 kuna te mu je zabranjeno svako takvo daljnje postupanje u odnosu na sve ovlaštene trgovce na malo proizvoda robne marke GoPro.

AZTN je izrečenu novčanu kaznu utvrdio uzimajući u obzir vrstu povrede, način sudjelovanja u zabranjenom sporazumu, zemljopisno područje na kojem povreda ZZTN-a ima ili može imati učinak te je li povreda ZZTN-a u praksi izvršena ili je samo ostavljena otvorena mogućnost za izvršenje povrede, smatrajući da će se izricanjem novčane kazne u navedenom iznosu postići cilj primjerenog kažnjavanja sudionika predmetnog zabranjenog sporazuma te ispuniti propisani cilj novčane kazne odvraćanjem drugih poduzetnika od kršenja odredaba ZZTN-a.