AZTN obustavio postupak protiv Hrvatskog telekoma

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je obustavila postupak pokrenut protiv poduzetnika Hrvatski telekom d.d. (HT) jer je utvrđeno kako nema zakonskih pretpostavki za daljnje vođenje postupka u smislu članka 13. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (ZZTN) i članka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

AZTN je predmetni postupak protiv HT-a pokrenuo po službenoj dužnosti zbog postojanja indicija da HT zlouporabljuje vladajući položaj na tržištu pružanja Pay-TV usluge na teritoriju Republike Hrvatske nuđenjem dodatnih programskih TV paketa (Prošireni TV paket, MAX Arena paket, MAX Sport Plus paket i HBO Premium paket) po sniženim cijenama uz ugovornu obvezu pri čemu se najveća pogodnost sniženih cijena nudila uz ugovornu obvezu na 24 mjeseca. Navedena pogodnost sniženih cijena uz ugovornu obvezu bila je na snazi od 14. travnja 2017. godine na dalje što je i bilo promatrano mjerodavno razdoblje u ovom postupku.

Prema propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, da bi bila riječ o sprječavanju, ograničavanju ili narušavanju tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja moraju istodobno biti ispunjena dva uvjeta i to da se konkretan poduzetnik nalazi u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu u smislu članka 12. ZZTN-a te da taj vladajući položaj zlouporabljuje u smislu članka 13. ZZTN-a odnosno članka 102. UFEU-a.

Tijekom postupka nesporno je utvrđeno kako se HT nalazi u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu pružanja Pay-TV usluge na teritoriju RH u promatranom vremenskom razdoblju.

Nadalje, budući da se u postupku utvrđivala potencijalna zlouporaba vladajućeg položaja primjenom predatorskih cijena, AZTN je uzimajući u obzir EU pravnu stečevinu, u analizi koristio dugoročne prosječne inkrementalne troškove. Navedeni koncept dugoročnih prosječnih inkrementalnih troškova primjenjuje se u praksi kao rješenje koje će pružiti realističniju ocjenu dugoročnih troškova nužnih za ulazak na tržište i ostanak na njemu. Pogotovo uzimajući u obzir činjenicu da su u mrežnim industrijama, kao što je slučaj na tržištu pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga, prisutni visoki fiksni troškovi. Na taj način troškovi poduzetnika u vladajućem položaju nisu podcijenjeni.

Usporedbom dugoročnih prosječnih inkrementalnih troškova nastalih pružanjem MAXtv usluge s osnovnim paketom programa i dodatnih programskih paketa promatranih zajedno kao paket usluga s cijenama tih istih paketa usluga, utvrđeno je da cijene paketa promatranih usluga, u razdoblju od 2017. do 2019. godine, u bitnome pokrivaju dugoročne prosječne inkrementalne troškove istih.

Nadalje, s obzirom na to da su usporedni pokazatelji troškova i cijena u slučaju analize HBO Premium i MAX Sport Plus paketa bili granični, odnosno bili su neznatno ispod usporedivih relevantnih vrijednosti, AZTN je u ovom postupku na odgovarajući način primijenio kriterije koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Europskoj uniji. Naime, kako bi bila utvrđena kao predatorska, cijena usluga ispod dugoročnih prosječnih inkrementalnih troškova mora biti poduprta dokazima o namjeri isključivanja jednako ili više učinkovitog konkurenta, U konkretnom predmetu, AZTN nije utvrdio dokaze o postojanju namjere isključivanja konkurenata od strane poduzetnika HT.

Pored navedenog, AZTN je utvrdio kako je ponuda cijena dodatnih paketa dostupna svim korisnicima, kako novim tako i postojećim, kojima je istekla ugovorna obveza. Osim što se ponuda cijena dodatnih paketa primjenjuje na sve korisnike, primjenjuje se u dužem vremenskom razdoblju, od travnja 2017. godine do danas.

Vezano uz navedeno, iz kriterija pravne stečevine proizlazi kako je manje vjerojatno da će se poduzetnik u vladajućem položaju baviti predatorskim cijenama, ako to postupanje znači nisku cijenu koja će se primjenjivati generalno i u dužem vremenskom razdoblju.

Stoga je utvrđeno kako daljnje vođenje predmetnog postupka primjenom načela učinkovitosti i ekonomičnosti postupanja ne bi bilo svrsishodno.