AZTN ocijenio dopuštenom koncentraciju poduzetnika MI braća Pivac i Kraš

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je ocijenila dopuštenom koncentraciju poduzetnika, kojom MI braća Pivac stječe kontrolu nad Krašem.

Sudionici koncentracije, MI braća Pivac i Kraš ne djeluju na istim mjerodavnim tržištima.

Oba sudionika koncentracije svoje proizvode plasiraju u najvećoj mjeri kroz veleprodaju, tj. prodajom velikim kupcima, primarno trgovačkim lancima koji raspolažu razgranatom maloprodajnom mrežom i značajnim logističkim i distribucijskim kapacitetima u Hrvatskoj.

Na razini maloprodaje oba sudionika koncentracije raspolažu vlastitim specijaliziranim maloprodajnim mjestima. Na prodajnim mjestima Kraša ne prodaju se proizvodi iz asortimana Grupe Pivac, dok su na prodajnim mjestima Grupe Pivac Kraševi proizvodi zastupljeni s udjelom manjim od 1 posto. Grupa Pivac nakon provedbe predmetne transakcije ne namjerava povećati zastupljenost Kraševih proizvoda na svojim maloprodajnim mjestima.

Maloprodajno tržište konditorskih proizvoda karakterizira fragmentiranost te posljedično značajno tržišno natjecanje. Najveći pojedinačni tržišni udjel na tom mjerodavnom tržištu se prema podacima podnositelja prijave procjenjuje na 20-30 posto.

AZTN je koncentraciju ocijenio dopuštenom, budući da iz podataka u prijavi i drugih prikupljenih podataka proizlazi da njena provedba neće imati značajne negativne učinke na tržišno natjecanje na koncentracijom zahvaćenim mjerodavnim tržištima, osobito ne na način da bi se njenom provedbom ojačao postojeći ili stvorio novi vladajući položaj sudionika koncentracije.