Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN odbacio inicijativu protiv cehova

AZTN je rješenjima od 22. srpnja 2022. godine odbacio inicijativu fizičke osobe podnesenu AZTN-u protiv Udruženja obrtnika Grada Zagreba, Sekcije frizera; Sekcije kozmetičara; Sekcije automehaničara; Sekcije kemijskih čistača i Hrvatske obrtničke komore, Ceha graditelja, budući da ne postoje uvjeti za pokretanja postupaka radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja u smislu članka 39. ZZTN-a, a vezano uz primjenu članaka 8. ZZTN-a koji uređuje zabranjene sporazume.

Povod za podnošenje predmetne inicijative bili su članci objavljeni na portalu index.hr od 31. siječnja 2022. i 7. veljače 2022. godine u kojima su predstavnici Udruženja obrtnika Grada Zagreba, Sekcije frizera; Sekcije kozmetičara; Sekcije automehaničara; Sekcije kemijskih čistača (u daljnjem tekstu: Sekcije) odnosno predstavnici Hrvatske obrtničke komore, Ceha graditelja (u daljnjem tekstu: Ceh), odgovarajući na novinarsko pitanje o porastu cijena energenata naveli kako  će s obzirom na cjelokupnu situaciju cijene usluga morati porasti:

https://www.index.hr/vijesti/clanak/krecu-golema-poskupljenja-evo-koliko-ce-poskupjeti-frizeri-automehanicari/2336393.aspx

https://www.index.hr/vijesti/clanak/kruh-mlijeko-i-meso-skuplji-do-30-poskupjet-ce-frizeri-i-mnoge-usluge-evo-koliko/2338038.aspx

Zbog navedenih izjava, podnositelj inicijative je smatrao kako obrtnici unutar svojih cehova zajednički pripremaju “odgovor” na poskupljenja, odnosno da izjave dane za medije upućuju na to da će se članovi cehova dogovoriti o zajedničkom podizanju cijena.

AZTN je sukladno zakonskim ovlastima proveo prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu kako bi ispitao navode iz predmetne inicijative. U konkretnom slučaju nisu utvrđene dostatne indicije za pokretanje postupka protiv gore navedenih poduzetnika.

Naime, AZTN je utvrdio kako iz dostavljenih očitovanja  navedene Sekcije i Ceha proizlazi da se isti ni u jednom trenutku nisu sastali niti se na bilo koji drugi način organizirali da bi razgovarali, niti da bi postigli sporazum, bilo pisani bilo usmeni, čiji bi se sadržaj odnosio na cijene njihovih roba i usluga.

S tim u vezi su dostavljeni i zapisnici s održanih sastanaka u razdoblju od listopada 2021. godine do dana očitovanja na dopis od strane Sekcija i Cehova te je utvrđeno da ni iz jednog zapisnika ne proizlazi kako se na sastancima raspravljalo o cijenama usluga.

Također navedeno potvrđuju i većina očitovanja poduzetnika koji navode da od HOK-a, Udruženja grada Zagreba ili nekog drugog obrtničkog udruženja nisu zaprimili nikakve upute ni preporuke navedenih tijela vezano uz poslovanje obrtnika s obzirom na poskupljenje energenata, materijala za rad i sl. niti su sudjelovali na bilo kakvim sastancima navedenih tijela.

Iz činjenica utvrđenih tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnim tržištima koje je AZTN proveo proizlazi da nije došlo do ujednačenog zajedničkog podizanja cijena usluga unutar pojedine struke. Također, usporedbom dostavljenih cjenika unutar pojedine struke koji su podigli cijene u promatranom razdoblju nisu uočene podudarnosti ili isti obrasci promjena cijena u smislu jednakog ili približno jednakog povećanja cijena istih odnosno istovrsnih usluga. Također nisu uočene podudarnosti vezano uz vremensko preklapanje trenutka podizanja cijena.

Ukoliko bi se radilo o preporuci udruženja po kojoj su njezini članovi postupili kasnijim podizanjem cijena, a navedeno bi bilo potvrđeno dokazima kao što su zapisnici sa sastanaka udruženja ili cjenici poduzetnika sa jednakim ili približno jednakim cijenama u jednakom vremenskom periodu, tada je riječ o zabranjenom sporazumu. Međutim, navedeno nije utvrđeno u predmetnim postupcima.

Sama činjenica da su predstavnici struke odgovorili na novinarsko pitanje da će aktualno opće poskupljenje energenata, radnog materijala i sl. izvjesno utjecati na konačne cijene usluga samo po sebi ne predstavlja indiciju sklapanja zabranjenog sporazuma niti pozivanja na sklapanje istog te stoga ni dostatnu indiciju za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma.

S obzirom na sve navedeno, AZTN je nakon provedenog prethodnog istraživanja tržišta pružanja frizerskih, kozmetičkih, automehaničarskih, graditeljskih i usluga kemijskih čistača u Republici Hrvatskoj, zaključio kako ne postoje indicije koje bi ukazivale na potencijalno kršenje ZZTN-a sklapanjem zabranjenog sporazuma na navedenim mjerodavnim tržištima i odbacio inicijativu za pokretanje postupka.

Cjeloviti tekstovi rješenja bez poslovnih tajni objavljeni su na mrežnoj stranici AZTN-a:

https://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2022/11/UPI-034-0322-01002.pdf

https://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2022/11/UPI-034032201003.pdf

https://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2022/11/UPI-034-0322-01004.pdf

https://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2022/11/UPI-034-0322-01005.pdf

https://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2022/11/UPI-034-0322-01006.pdf