AZTN odobrio koncentraciju Pipelife/Vargon

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN)  je 13. rujna 2022. godine odobrila na prvoj razini namjeru provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem izravne kontrole austrijskog poduzetnika Pipelife nad poduzetnikom Vargon.

Prema zaprimljenim podacima i dokumentaciji iz prijave koncentracije utvrđeno je kako će provedba koncentracije imati učinak na mjerodavnim tržištima proizvodnje plastičnih cijevi i spojnih dijelova te trgovine na veliko plastičnim cijevima i spojnim dijelovima na području Republike Hrvatske,  na dijelu  područja EU, i to Republike Slovenije i sjevernog dijela Republike Italije te na teritoriju država u okruženju Republike Hrvatske izvan EU.

U predmetnom slučaju riječ je o prijavi namjere provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem izravne kontrole na trajnoj osnovi austrijskog poduzetnika Pipelife nad poduzetnikom Vargon. Navedeni poduzetnici ne djeluju na istom mjerodavnom tržištu u proizvodnom smislu  budući da poduzetnik Pipelife nema proizvodne pogone na utvrđenom mjerodavnom tržištu proizvodnje cijevi i spojnih dijelova, dok će na tržištu trgovine na veliko plastičnim cijevima i spojnim dijelovima doći do horizontalnog preklapanja, budući da su oba poduzetnika prisutna na tom tržištu.

Stoga, u predmetnom slučaju, promatrana koncentracija će prvenstveno imati učinak na mjerodavnom tržištu trgovine na veliko plastičnim cijevima i spojnim dijelovima jer se na istom preklapaju djelatnosti sudionika koncentracije.

AZTN je temeljem potpune prijave koncentracije, utvrđene strukture mjerodavnog tržišta, post-koncentracijskog tržišnog udjela sudionika koncentracije, očekivanih učinaka koncentracije u smislu koristi za potrošača i drugih raspoloživih podataka i saznanja, ocijenio da nije riječ o koncentraciji koja bi mogla imati negativan učinak na tržišno natjecanje. Naime, prema provedenoj analizi može se zaključiti da je tržište izrazito fragmentirano, s više poduzetnika koji proizvode i prodaju unutar Hrvatske, kao i prisutnim poduzetnicima koji vrše značajni uvoz iz zemalja u okruženju kako regionalno tako i na teritorij Republike Hrvatske te širokom bazom kupaca i distributera, kao i utjecajem ostalih zamjenjivih plastičnih i ne-plastičnih proizvoda te se može očekivati da će nakon provedbe koncentracije konkurenti vršiti značajan pritisak i na tržište proizvodnje i tržište prodaje te kao rezultat navedenog, predmetna koncentracije neće imati značajnog utjecaja na krajnje kupce.

AZTN je po zaprimanju potpune prijave koncentracije na službenim mrežnim stranicama objavio Javni poziv svim zainteresiranim osobama za dostavljanje primjedaba i mišljenja o koncentraciji, na koji nije zaprimio niti jednu primjedbu i/ili mišljenje.

Slijedom svega navedenog, ne proizlazi da je riječ o koncentraciji koja bi mogla imati negativan učinak na tržišno natjecanje te se ista smatra dopuštenom na 1. razini.