Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN pokrenuo postupak protiv poduzetnika KNAUF

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je 22. rujna 2022. godine zaključkom o pokretanju postupka po službenoj dužnosti pokrenula postupak protiv poduzetnika Knauf d.o.o., sa sjedištem u Uzdolju, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma i zlouporabom vladajućeg položaja, u smislu članka 8. i članka 13. Zakona o zaštititi tržišnog natjecanja (dalje u tekstu ZZTN).

Povod za pokretanje postupka AZTN-a po službenoj dužnosti bila je inicijativa podnositelja. Podnositelj u inicijativi u bitnome navodi da je Knauf, kao poduzetnik u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu u Republici Hrvatskoj, zlouporabio vladajući položaj na način da je u svom poslovanju primjenjivao nejednake uvjete na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima primjenom različitih rabatnih politika (popusta) i prodajnih uvjeta, koji se ne temelje na objektivnim i ekonomski opravdanim kriterijima, čime je podnositelja inicijative i druge poduzetnike doveo u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju te je time izravno narušio tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu koje je preliminarno određeno kao gips kartonskih ploča za suhu gradnju.

Cilj predmetnog postupka je utvrditi je li poduzetnik Knauf d.o.o. u razdoblju od 2017. do 2021. godine primjenjivao nejednake uvjete na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima, čime ih je dovodio u nepovoljniji položaj u odnosu na njihovu konkurenciju u smislu članaka 8. i 13. ZZTN-a.

Samo pokretanje postupka ne prejudicira odluku AZTN-a u ovom predmetu, budući da će se odluka temeljiti na konačno utvrđenom činjeničnom stanju u postupku.