Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN pokrenuo postupak protiv poduzetnika Mondelez

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je 26. siječnja 2023. godine zaključkom o pokretanju postupka po službenoj dužnosti pokrenula postupak protiv poduzetnika Mondelez Zagreb d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma u smislu članka 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: ZZTN).

Povod za pokretanje postupka AZTN-a po službenoj dužnosti bila je inicijativa podnositelja.

Podnositelj u bitnome navodi da je poduzetnik Mondelez u svom poslovanju primjenjivao nejednake uvjete na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima primjenom različitih rabatnih politika koji se ne temelje na objektivnim i ekonomski opravdanim kriterijima, čime je podnositelja inicijative doveo u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju te je time direktno narušio tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu koje je preliminarno određeno kao tržište veleprodaje konditorskih proizvoda – čokolade i keksa.

U predmetnom postupku AZTN će ispitati stanje na mjerodavnom tržištu i odnose Mondeleza s drugim sudionicima na tržištu veleprodaje konditorskih proizvoda – čokolade i keksa.

Samo pokretanje postupka ne prejudicira odluku AZTN-a u ovom predmetu, budući da će se odluka temeljiti na konačno utvrđenom činjeničnom stanju u postupku.