AZTN utvrdio zabranjeni sporazum u postupcima javne nabave

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) utvrdila je rješenjem od 28. travnja 2022. godine da su poduzetnici Agro-Vir d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: Agro-Vir), Agrodalm d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: Agrodalm) i Diljexport d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: Diljexport), u postupcima javne nabave 14 grupa prehrambenih proizvoda s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s tri gospodarska subjekta za razdoblje od četiri godine koji su tijekom 2012. godine provedeni od strane Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba, sa sjedištem u Zagrebu, prethodnim utvrđivanjem i usklađivanjem cijena njihovih ponuda radi utjecaja na ishod predmetnih postupaka javne nabave i međusobnom podjelom pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi, prema pojedinim grupama nabave i godinama, s ciljem da se unaprijed utvrđenom sudioniku sporazuma omogući sklapanje ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, za određenu grupu nabave i godinu, u razdoblju od 4. lipnja 2012. do 1. siječnja 2014. godine narušili tržišno natjecanje u istim postupcima javne nabave, odnosno sklopili zabranjeni horizontalni sporazum, koji je za cilj imao sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja u smislu članka 8. stavka 1. točke 1. i 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21., dalje u tekstu: ZZTN).

Istim rješenjem utvrđeno je da je poduzetnik Marino-Lučko d.o.o., sa sjedištem u Lučkom, naknadno pristupio navedenom zabranjenom sporazumu Agro-Vira, Agrodalma i Diljexporta, i međusobnom podjelom pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi s navedenim poduzetnicima, prema pojedinim grupama nabave i godinama, s ciljem da se unaprijed utvrđenom sudioniku sporazuma omogući sklapanje ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, za određenu grupu nabave i godinu, u razdoblju od 1. siječnja 2013. do 1. siječnja 2014. godine narušio tržišno natjecanje u predmetnim postupcima javne nabave, odnosno sklopio zabranjeni horizontalni sporazum koji je za cilj imao sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja u smislu članka 8. stavka 1. točke 3. ZZTN-a.

Navedenim poduzetnicima izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 2.155.000,00 kuna.

Primjenom na odgovarajući način kriterija pravila o tržišnom natjecanju u EU, AZTN je ocijenio kako određene indikativne činjenice i okolnosti, (približno jednake ukupne ponude za sve četiri godine trajanja okvirnog sporazuma, približno jednake ponude za sklapanje pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi za 2012. godine, potpuno identične ponude različitih ponuditelja unutar iste grupe proizvoda, nerealno iskazane ponude istog ponuditelja za pojedinačne godine unutar iste grupe, podjela izvršavanja ugovora o javnoj nabavi i obrazac postupanja stranaka u svezi odustanka od sklapanja pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi), promatrane kao cjelina, ukazuju na postojanje predmetnog zabranjenog sporazuma i predstavljaju dokaz povrede pravila tržišnog natjecanja, konkretno članka 8. ZZTN-a koji uređuje zabranjene sporazume poduzetnika.

Navedene indikativne činjenice i okolnosti o postojanju predmetnog zabranjenog sporazuma potkrijepljene su materijalnim dokazima prikupljenim tijekom nenajavljenih pretraga poslovnih prostorija Agrodalma i Diljexporta.

Karteli su u pravilu tajni horizontalni sporazumi između dva ili više neovisnih poduzetnika ili odluke udruženja poduzetnika ili usklađeno djelovanje poduzetnika koji svi djeluju na istoj razini proizvodnje odnosno distribucije, a imaju za cilj narušavanje tržišnog natjecanja između konkurenata, putem međusobnog utvrđivanja kupovnih ili prodajnih cijena, podjele tržišta i kupaca, ograničavanjem proizvodnje i/ili prodaje i tehnološkog razvoja, dogovorom o sudjelovanju u postupcima javne nabave i slično, čija je posljedica štetan učinak na potrošače u vidu povećanja cijena i smanjivanju izbora robe i/ili usluga. Smatraju se po svojoj vrsti najtežim oblicima ograničavanja tržišnog natjecanja, odnosno najtežim povredama ZZTN-a.

AZTN je u konkretnom slučaju kao povredu članka 8. ZZTN-a utvrdio postupanja predmetnih poduzetnika koja su uključivala prethodno utvrđivanje i usklađivanje cijena njihovih ponuda radi utjecaja na ishod predmetnih postupaka javne nabave i međusobnu podjelu pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi, prema pojedinim grupama nabave i godinama, s ciljem da se unaprijed utvrđenom sudioniku sporazuma omogući sklapanje ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, za određenu grupu nabave i godinu.

Dakle, riječ je o manipulaciji predmetnim postupcima javne nabave 14 grupa prehrambenih proizvoda, temeljem zabranjenog sporazuma između tržišnih konkurenata o cijenama koje će ponuditi u okviru tih postupaka i o podjeli ugovora o javnoj nabavi, prema pojedinim grupama nabave i godinama. Dogovorom o utvrđivanju cijena koje će ponuditi u predmetnim postupcima javne nabave i međusobnom podjelom ugovora o javnoj nabavi, prema pojedinim grupama nabave i godinama, predmetni poduzetnici unaprijed su otklonili neizvjesnost oko njihovog postupanja u istim postupcima javne nabave i time uklonili rizike međusobnog tržišnog natjecanja.

Za određena koluzivna ponašanja, koja vode do toga da karteli horizontalno određuju cijene, može se smatrati vjerojatnim da će imati negativne učinke, osobito na cijenu, količinu ili kvalitetu proizvoda i usluga, da nije potrebno  u svrhu primjene članka 8. ZZTN-a, dokazivati da imaju konkretan učinak na tržište.

Sporazumi o podjeli tržišta predstavljaju posebno teške povrede tržišnog natjecanja i sami po sebi imaju za cilj ograničiti tržišno natjecanje te su obuhvaćeni kategorijom koja je izričito zabranjena člankom 8. stavkom 1. ZZTN-a,

Prema ocjeni AZTN-a, predmetni zabranjeni sporazum sadrži dovoljan stupanj štetnosti da se smatra ograničenjem tržišnog natjecanja „s obzirom na cilj“ u smislu članka 8. stavka 1. ZZTN-a. Osim protutržišnog cilja predmetnog zabranjenog sporazuma, u postupku su utvrđeni i protutržišni učinci istog sporazuma zbog kojih je tržišno natjecanje u postupcima javne nabave 14 predmetnih grupa nabave bilo stvarno i značajno narušeno.