Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

BDO Croatia d.o.o. – Povjerenik za nadzor provedbe mjera u koncentraciji Grand Automotive LLP i Renault Nissan

Nakon što je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) 9. kolovoza 2022. godine koncentraciju između poduzetnika Grand Automotive LLP sa sjedištem u Izraelu, Hachazon Street 2, Ramla 72102, registracijski br.: 550215719 (dalje u tekstu: Grand Automotive LLP) i GRAND AUTOMOTIVE RD Ltd., sa sjedištem u Izraelu, 2 Hachazon, Ramla (dalje u tekstu: Grand Automotive RD Ltd.) nad poduzetnikom Renault Nissan Hrvatska trgovina vozilima d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 47, OIB: 30985203273, ocijenila uvjetno dopuštenom uz ispunjenje određenih mjera i uvjeta u za to određenim rokovima, a koje čine mjere koje su sudionici koncentracije dužni ispuniti kako bi se otklonili negativni učinci koncentracije na tržišno natjecanje u rokovima utvrđenim za njihovo ispunjenje, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je na sjednici održanoj 21. prosinca 2022. godine, usvajanjem nacrta Sporazuma između povjerenika i Grand Automotive LLP te Plana rada povjerenika odobrilo mandat Povjereniku.

Odobren je Mandat povjereniku:

BDO Croatia d.o.o.

Radnička cesta 180

10000 Zagreb

Povjerenik obavlja poslove praćenja provedbe svih mjera iz predmeta uvjetno dopuštene koncentracije Grand Automotive LLP i Renault Nissan i izvještava AZTN o ispunjenju mjera i uvjeta od strane sudionika koncentracije.

Za pitanja vezana uz mjere iz Rješenja Grand Automotive LLP i Renault Nissan od 9. kolovoza 2022. godine, može se kontaktirati gore navedenog Povjerenika.