Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Bruto premija životnih i neživotnih osiguranja u 2021. godini iznosila je 11,8 milijardi kuna, uz rast od 1,1 milijarde kuna u odnosu na 2020.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) provela je redovno istraživanje tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2021. godini. Cilj ovog istraživanja bio je prikupiti podatke i utvrditi osnovne pokazatelje stanja na mjerodavnom tržištu s naglaskom na pokazatelje koncentriranosti tržišta i moguće promjene u odnosu na prethodna razdoblja.

Istraživanjem je obuhvaćeno tržište životnih i neživotnih osiguranja, a unutar tržišta neživotnih osiguranja detaljnije je obuhvaćeno i analizirano tržište osiguranja motornih vozila. Tržišni udjeli poduzetnika na pojedinim segmentima tržišta utvrđeni su na temelju propisanog kriterija ukupno zaračunate bruto premije osiguranja.

AZTN je za potrebe utvrđivanja osnovnih pokazatelja stanja na tržištu koristio dostavljene publikacije od strane Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO), koji AZTN-u redovito godišnje dostavlja svoje publikacije, a za potrebe ovog istraživanja riječ je o sljedećim publikacijama: „Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj 2021.“ i „Motorna vozila i osiguranje 2021.“ Dodatno su korišteni podaci iz brošure HUO-a pod nazivom „Ključne informacije o tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj 2021.“

Opći pokazatelji tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

Na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2021. godini poslovalo je 15 društava za osiguranje. Dodatni učinak na tržištu imao je jedan osiguravatelj sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a putem podružnica i to Sava osiguranje d.d. – Podružnica Hrvatska.

U odnosu na prethodnu 2020. godinu, u promatranoj 2021. godini jednak je broj društava za osiguranje, njih 15, odnosno ako se uključi Sava osiguranje d.d. – Podružnica Hrvatska, aktivno je bilo 16 društava za osiguranje.

Tijekom 2021. godine društvo za osiguranje Groupama iz Francuske je u trećem tromjesečju 2021. godine ušlo na hrvatsko tržište preuzimanjem OTP osiguranja d.d. od mađarskog OTP-a te od 7. rujna 2021. godine OTP osiguranje posluje pod novom tvrtkom Groupama osiguranje d.d., Zagreb.

Ukupna zaračunata bruto premija osiguranja (životna i neživotna osiguranja) u 2021. godini iznosila je 11,8 milijardi kuna, uključujući i Sava osiguranje koje posluje preko poslovnice. U odnosu na 2020. godinu u kojoj je iznosila 10,7 milijardi kuna, u promatranoj 2021. godini bilježi se rast zaračunate bruto premije od 1,1 milijarde kuna. U postotnom iznosu to je dvoznamenkasti rast zaračunate bruto premije koji iznosi 10,7 posto.

Na rast ukupne zaračunate bruto premije primarno je utjecao rast zaračunate bruto premije u segmentu neživotnih osiguranja u 2021. godini. No, nakon dvije godine negativnog trenda, bilježi se rast i u segmentu životnih osiguranja.

Promatrano prema skupinama osiguranja, zaračunata bruto premija životnih osiguranja u 2021. godini iznosila je 2,9 milijardi kuna, dok je u skupini neživotnih osiguranja iznosila 8,9 milijardi kuna.

Najveći iznos ukupne zaračunate bruto premije u 2021. godini, promatrajući pojedine osiguratelje, ostvarilo je Croatia osiguranje koje bilježi tržišni udio od 24 posto. Drugo je Euroherc osiguranje s tržišnim udjelom od 12,5 posto. Slijedi na trećem mjestu Allianz Hrvatska s tržišnim udjelom od 10,4 posto. Wiener osiguranje VIG je na četvrtoj poziciji s tržišnim udjelom od 10,2 posto, a Generali na petoj poziciji s tržišnim udjelom od 8,3 posto.

Promatrajući pojedina društva za osiguranje kao povezana društva, odnosno grupacije, prvi je koncern Agram čije članice, Euroherc osiguranje, Adriatic i Agram Life osiguranje bilježe zajednički tržišni udio od 26,2 posto u 2021. godini.

AZTN je u predmetnom istraživanju utvrđivao pokazatelje koncentriranosti tržišta osiguranja. Rezultati istraživanja u tom dijelu pokazali su kako je tržište osiguranja u RH u 2021. godini relativno dobro strukturirano i bilježi kompetitivnost, uz pokazatelje umjerene koncentriranosti te se u 2021. godini bilježi trend blagog pada koncentriranosti, dok je u prethodnoj 2020. godini zabilježen blagi rast koncentriranosti.

Naime, Herfindahl-Hirschman indeks (HHI) ukupnog tržišta osiguranja u 2021. godini, promatrano prema pojedinačnim osigurateljima, iznosio je 1.219, dok je u prethodnoj 2020. isti pokazatelj iznosio 1.243 te se bilježi rast HHI ukupnog tržišta osiguranja u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu.

U 2021. godini je omjer tržišne koncentracije iskazan tržišnim udjelima prvih pet osiguratelja (CR5), promatran kroz pojedinačne tržišne udjele osiguratelja, iznosio 67,6 te se u usporedbi s 2020. u kojoj je iznosio 67,3 bilježi blagi rast koncentriranosti.

Promatrano po segmentima, HHI tržišta životnih osiguranja u 2021. godini, promatrano prema pojedinačnim osigurateljima, iznosio je 1.313 dok je u prethodnoj 2020. isti pokazatelj iznosio 1.243, te se bilježi blagi rast HHI. Omjer tržišne koncentracije iskazan tržišnim udjelima prvih pet osiguratelja (CR5), promatran kroz pojedinačne tržišne udjele osiguratelja u ovom segmentu tržišta, iznosio je 72, te se u usporedbi s 2020. u kojoj je iznosio 71,4 bilježi blagi rast koncentriranosti.

HHI tržišta neživotnih osiguranja u 2021. godini, promatrano prema pojedinačnim osigurateljima, iznosio je 1.460 dok je u prethodnoj 2020. isti pokazatelj iznosio 1.491 te se bilježi blagi pad navedenog pokazatelja. Omjer tržišne koncentracije iskazan tržišnim udjelima prvih pet osiguratelja (CR5), promatran kroz pojedinačne tržišne udjele osiguratelja promatrano u ovom segmentu tržišta, iznosio je 74,4 te u usporedbi s 2020. u kojoj je iznosio 74,5 bilježi blagi pad koncentriranosti.

Tržišni segment osiguranja motornih vozila koji uključuju obvezno osiguranje vlasnika – korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama (obvezno osiguranje) i osiguranje cestovnih vozila (kasko osiguranje) predstavljaju najznačajnije vrste osiguranja, koje u ukupno zaračunatoj bruto premiji na tržištu osiguranja prema vrstama osiguranja u 2021. godini bilježe tržišni udio od 37,2 posto.

Najveći tržišni udio na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti s iznosom od 51,7 posto bilježi Agram koncern kroz svoja društva za osiguranje – Euroherc osiguranje i Adriatic osiguranje, uz rast tržišnog udjela u odnosu na 2020. godinu. Slijede Croatia osiguranje s tržišnim udjelom od 18,9 posto, Generali s tržišnim udjelom od 6,8 posto, te Wiener VIG i Triglav s pojedinačnim tržišnim udjelima oko 4,8 posto. Ujedno Wiener VIG je u 2021. godini ispred Triglava i Allianza u usporedbi s pokazateljima u prethodnoj 2020. godini.

Promatrajući društva za osiguranje pojedinačno, odnosno izvan grupacije povezanih društava, najveću zaračunatu bruto premiju i tržišni udio na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti bilježi Euroherc osiguranje (25,9 posto). Slijedi druga članica Koncerna Agram, Adriatic osiguranje s tržišnim udjelom od 25,8 posto, dok je treće Croatia osiguranje koje bilježi tržišni udio od 18,9 posto.

Što se tiče koncentriranosti ovog tržišta u promatranoj 2021. godini, bilježi se rast koncentriranosti prije svega radi rasta tržišnih udjela članica Koncerna Agram i Generali osiguranja, što je nastavak trenda iz prošlogodišnjeg istraživanja za 2020. godinu. HH indeks iznosi 3.166 što upućuje na zaključak o visoko koncentriranom tržištu.

Najzastupljeniji kanal distribucije u prodaji osiguranja (životna i neživotna) u 2021. godini bila je interna prodaja. Zatim slijede agencije, prodaja bez provizije (zaposlenici društava), banke, brokeri te ostali kanali distribucije.