Doprinos tržišnog natjecanja Europskom zelenom planu

Politika tržišnog natjecanja i Zeleni plan

Glavna uprava za tržišno natjecanje objavila je poziv za dostavu prijedloga o pitanjima o tome kako propisi o tržišnom natjecanju i politike održivog razvoja djeluju zajednički.

Ovo je nastavak najave izvršne potpredsjednice Europske komisije Margrethe Vestager u njezinom govoru od 22. rujna 2020., na webinaru kojem je domaćin bila zastupnica u Europskom parlamentu Stephanie Yon-Courtin, o njezinoj namjeri da pokrene europsku debatu o tome kako politika tržišnog natjecanja EU-a može najbolje poduprijeti Zeleni plan.

Kao što je izjavila izvršna potpredsjednica EK nadležna za politiku tržišnog natjecanja, tržišno natjecanje ne može zamijeniti zakone o zaštiti okoliša ili zelena ulaganja. No, pitanje je možemo li učiniti više, kako bismo naše propise primjenjivali na način da budemo bolja potpora Zelenom planu.

Tražimo doprinos svih koji sudjeluju u ovom pitanju – uključujući industriju, skupine za zaštitu okoliša, organizacije za zaštitu potrošača, ali i stručnjake za tržišno natjecanje.

Rok za dostavu prijedloga teći će do 20. studenoga 2020. Dokumenti za savjetovanje bit će dostupni na svim službenim jezicima. Nakon toga slijedit će konferencija početkom 2021. godine na kojoj bi se skupila sva različita stajališta o ovoj važnoj temi.

Poziv za dostavu prijedloga

Europski zeleni plan ima za cilj pretvoriti EU u fer i uspješno društvo, moderne i kompetitivne ekonomije koja će učinkovito koristiti resurse. Cilj za Europu je biti prvi klimatski neutralni kontinent do 2050., gdje je gospodarski rast odvojen od korištenja resursa. Pandemija korona virusa čini te ambicije još relevantnijima. Europska komisija je predložila sveobuhvatan plan oporavka za Europu kao bi pomogla popraviti štetu za gospodarstvo i društvo koja je nastala pandemijom i kako bi potakla europski oporavak u skladu s ciljevima zelene i digitalne tranzicije koje stoje bok uz bok.

Kao što je istaknula potpredsjednica Europske komisije Margrethe Vestager : „Kako bismo uspjeli, svatko u Europi treba igrati svoju ulogu – svaki pojedinac, svako tijelo javne vlasti. A to uključuje i tijela za tržišno natjecanje.“

Cilj propisa o tržišnom natjecanju EU-a je promicati i štititi učinkovito tržišno natjecanje na tržištima, koje će proizvoditi djelotvorne rezultate i generirati koristi za potrošače. Kompetitivna tržišta ohrabruju poduzetnike na proizvodnju uz najniže troškove, na uspješna ulaganja i inovacije i prihvaćanje energetski učinkovitijih tehnologija. Takav konkurentski pritisak je snažan poticaj na učinkovito korištenje ograničenih resursa našeg planeta, i nadopunjuje klimatske politike i politike zaštite okoliša te propise koji su usmjereni na internalizaciju troškova za zaštitu okoliša. Na taj način, pomažući u postizanju učinkovitih i kompetitivnih tržišnih ishoda, politika tržišnog natjecanja sama po sebi doprinosi uspješnosti zelenih politika. Politika tržišnog natjecanja nije na prvom mjestu kada je riječ o borbi protiv klimatskih promjena i zaštiti okoliša. Za to postoje bolji, značajno učinkovitiji način, kao što su to regulacija i porezi. Međutim, politika tržišnog natjecanja može dopuniti regulatorni okvir, i pitanje je kako to može učiniti na najučinkovitiji način. Komisija je odgovorna za provedbu propisa o tržišnom natjecanju temeljem svojih nadležnosti iz Ugovora o funkcioniraju EU-a i postojećeg sekundarnog zakonodavstva, koji su pod strogim nadzorom europskih sudova. To znači, da se u nedostatku promjena u postojećem zakonskom okviru, doprinos politike tržišnog natjecanja Zelenom planu može dogoditi unutar tih jasno utvrđenih granica.

Svrha ovoga poziva za dostavu prijedloga je skupiti ideje i prijedloge od svih u ovo pitanje uključenih strana, uključujući stručnjake za tržišno natjecanje, akademsku zajednicu, industriju, skupine za zaštitu okoliša i organizacije za zaštitu potrošača. Doprinosi će poslužiti organizaciji konferencije koja će se održati početkom slijedeće godine i objediniti sva različita stajališta.

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati putem ove adrese elektroničke pošte COMP-GREEN-DEAL@ec.europa.eu