Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Dr.sc. Mirta Kapural, članica Vijeća AZTN-a, održala on line predavanje na Pravnom fakultetu u Rijeci

Dr.sc. Mirta Kapural, članica Vijeća AZTN-a, održala je 4. rujna ove godine on line predavanje na Pravnom fakultetu u Rijeci u okviru Poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija „Financijsko pravo trgovačkih društava“.

Tema predavanja je bila „Koncentracije na digitalnom tržištu u EU pravu tržišnog natjecanja.“ Uvodni dio predavanja predstavio je neke specifičnosti digitalnih tržišta, zatim je detaljno obrađen primjer koncentracije na digitalnom tržištu iz prakse EK u predmetu Microsoft/Linkedin. Posebna pažnja posvećena je novom razvoju u kontroli koncentracija u EU, digitalnim platforama i prijedlozima novih EU propisa koji uređuju digitalna tržišta (Akt o digitalnim tržištima i Akt o digitalnim uslugama).

Tržišno je natjecanje jedna od najvažnijih politika EU-a. Poznavanje složenog sustava pravila tržišnoga natjecanja EU-a, osobito u novim uvjetima digitalnog tržišta neophodno je za sve one koji na bilo koji način djeluju na tržištu EU-a. Budući da će upravo studenti prava i ekonomije u svom budućem poslovanju biti uključeni u tržišne procese na tržištu EU-a, ovakva predavanja im omogućuju stjecanje dodatnih vrijednih znanja za njihove buduće karijere.

Poveznica na prezentaciju –Koncentracije digital