Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur., predsjednica Vijeća AZTN-a, održala predavanje studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Predsjednica Vijeća AZTN-a, dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur., održala je 9. studenog ove godine predavanje za studente Pravnog fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na poziv Klinike za Europsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Teme predavanja su bile: „Osnovni pojmovi prava tržišnog natjecanja“, „Nadležnosti i ovlasti Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja“  i „Zabranjeni sporazumi – karteli“.

Studentima su objašnjeni temeljni pojmovi te svrha prava zaštite tržišnog natjecanja i sve što ono obuhvaća, kao i najvažniji pojmovi –  „poduzetnik“ i „mjerodavno tržište“. Uslijedio je dio predavanja o nadležnostima AZTN-a, njegovim ovlastima te pokretanju postupaka.

Treća tema predavanja je bila o zabranjenim sporazumima te je najvažniji naglasak stavljen na zabranjene horizontalne sporazume – kartele, koji najviše štete tržištu, načinima razmjene podataka među konkurentima te vrstama kartela nastalih putem udruženja poduzetnika.

Na kraju su obrađeni primjeri iz prakse Europske komisije (kartel na tržištu automobila) i AZTN-a, u kojem je bio predstavljen predmet 14 autoškola sa splitskog područja, nakon čega je uslijedila radionica te grupna rasprava.

Upravo su ovakva predavanja koja objedinjuju teoriju i praktičan dio vrlo važna za studente prava koji će se u svom budućem poslovanju baviti pravom tržišnog natjecanja te sudjelovati na tržištu EU-a.

Prezentaciju s predavanja možete preuzeti na http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2022/11/Predavanje-Rijeka-PF91122.pdf