Drugo pravomoćno rješenje iz područja ZNTP-a

Visoki upravni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu: VUSRH) odbio je žalbu tužitelja FRAGARIA d.o.o., Zagreb (dalje u tekstu: Fragaria) i potvrdio presudu Upravnog suda u Zagrebu, kojom je odbijen tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) od 16. prosinca 2020. godine te zahtjev za naknadu troškova upravnog spora.

Podsjećamo da je prvostupanjskom presudom odbijen tužbeni zahtjev Fragarije za poništenje rješenja tuženika, AZTN-a, od 26. srpnja 2019. godine, u upravnoj stvari utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi pri otkupu lubenica, protiv otkupljivača FRAGARIE u smislu ZNTP-a, kao i odbijen zahtjev za naknadu troškova upravnog spora.

Donošenjem opisane presude VUSRH-a, rješenje AZTN-a od 26. srpnja 2019. godine postalo je pravomoćno.

Poveznica na prethodno priopćenje o donesenom rješenju AZTN-a:

https://www.aztn.hr/provedba-zntp-a-aztn-kaznio-otkupljivaca-fragaria-d-o-o-s-350-tisuca-kuna-zbog-nametanja-nepostenih-trgovackih-praksi-njegovim-dobavljacima-lubenica/

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a na poveznici  https://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2019/09/UPI-034-032018-04021-1.pdf