Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Europska komisija usvojila novi VBER i pripadajuće smjernice

EK je usvojila novu Uredbu o vertikalnom skupnom izuzeću (VBER) popraćenu novim vertikalnim smjernicama, nakon temeljite procjene i pregleda pravila iz 2010. godine. Revidirana pravila osiguravaju tvrtkama jednostavnija, jasnija i ažurirana pravila i smjernice. Nova pravila pomoći će im da procijene kompatibilnost svojih ugovora o opskrbi i distribuciji s pravilima tržišnog natjecanja EU-a u poslovnom okruženju uzrokovanom rastom e-trgovine i internetske prodaje. Revidirana VBER i Vertikalne smjernice stupit će na snagu 1. lipnja 2022.

Izvršna potpredsjednica EK za Europu prilagođenu digitalnom dobu, Margrethe Vestager izjavila je: Revidirana Uredba i smjernice rezultat su temeljitog procesa revizije. Nova pravila pružit će tvrtkama ažurirane smjernice koje su prikladne za još digitaliziranije desetljeće ispred nas. Pravila su važan alat koji će pomoći svim vrstama poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, da procijene svoje vertikalne sporazume u svakodnevnom poslovanju.

Glavne promjene u revidiranim pravilima

VBER izuzima od zabrane u članku 101. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („UFEU”) sporazume između tvrtki koje su aktivne na različitim razinama proizvodnog ili distribucijskog lanca, podložno određenim uvjetima. Pravila stoga osiguravaju sigurnu luku u kojoj su određeni sporazumi izuzeti iz skupine. Glavne promjene pravila usmjerene su na prilagodbu sigurne luke kako bi se osiguralo da ona nije ni previše velikodušna ni preuska. Konkretno, nova pravila:

  • Suziti opseg sigurne luke u pogledu: (i) dvojne distribucije, odnosno gdje dobavljač prodaje svoju robu ili usluge putem neovisnih distributera, ali i izravno krajnjim kupcima, i (ii) paritetnih obveza, odnosno obveza koje zahtijevaju prodavatelj ponuditi iste ili bolje uvjete svojoj suprotnoj strani kao oni koji se nude na prodajnim kanalima trećih strana, kao što su druge platforme, i/ili na prodavateljevim izravnim prodajnim kanalima, kao što je njegova web stranica. To znači da određeni aspekti dvojne distribucije i određene vrste paritetnih obveza više neće biti izuzeti prema novom VBER-u, već se umjesto toga moraju pojedinačno ocjenjivati prema članku 101. UFEU-a.
  • Proširiti opseg sigurne luke u pogledu: (i) određenih ograničenja sposobnosti kupca da aktivno pristupi pojedinim kupcima, tj. aktivne prodaje, i (ii) određenih praksi u vezi s internetskom prodajom, odnosno mogućnosti da istom distributeru naplaćuje različite veleprodaje cijene za proizvode koji se prodaju online i offline te mogućnost nametanja različitih kriterija za online i offline prodaju u sustavima selektivne distribucije. Ova ograničenja sada su izuzeta prema novom VBER-u, pod uvjetom da su ispunjeni svi drugi uvjeti za izuzeće.

Revidirana pravila VBER-a također su pojašnjena i pojednostavljena kako bi bila dostupnija onima koji ih koriste u svom svakodnevnom poslovanju. Posebno su ažurirana pravila VBER-a u pogledu procjene mrežnih ograničenja, vertikalnih sporazuma u ekonomiji platforme i sporazuma koji slijede ciljeve održivosti, među ostalim područjima. Osim toga, smjernice pružaju detaljne smjernice o brojnim temama, kao što su selektivna i ekskluzivna distribucija i ugovori o zastupanju.

PR tekst možete pronaći na poveznici

Poveznica na internetsku stranicu EK o VBER-u: https://ec.europa.eu/competition-policy/antitrust/legislation/vertical-block-exemptions_en