Europska komisija usvojila paket mjera za potporu poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Izvanredne mjere koje je Europska komisija usvojila kao daljnji odgovor na krizu zbog koronavirusa, uključuju i iznimno odstupanje od pravila EU-a o tržišnom natjecanju. Europska komisija je za sektore mlijeka, cvijeća i krumpira odobrila odstupanje od određenih pravila o tržišnom natjecanju iz članka 222. Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta, kojim se subjektima omogućuje da donose mjere za samoorganiziranje na tržištu. Konkretno, tim se sektorima omogućuje kolektivno poduzimanje mjera za stabilizaciju tržišta. Primjerice, sektoru mlijeka dopušta se kolektivno planiranje proizvodnje mlijeka, a sektorima cvijeća i krumpira dopušta se povlačenje proizvoda s tržišta. Također se dopušta i privatno skladištenje proizvoda.

Takvi sporazumi i odluke bit će valjani samo u razdoblju od najviše šest mjeseci, a kako bi se izbjegli negativni učinci, pomno će se pratiti kretanja potrošačkih cijena.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) o odobravanju sporazuma i odluka o planiranju proizvodnje u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) o odobravanju sporazuma i odluka o mjerama za stabilizaciju tržišta u sektoru krumpira

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) o odobravanju sporazuma i odluka o mjerama za stabilizaciju tržišta u sektoru živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sličnoga, rezanog cvijeća i ukrasnog lišća