pdf

Godišnje izvješće o državnim potporama za 2012. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o državnim potporama za 2011. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o državnim potporama za 2010. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o državnim potporama za 2009. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o državnim potporama za 2008. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o državnim potporama za 2007. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o državnim potporama za 2006. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o državnim potporama za 2005. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u odnosu na državne potpore i Godišnje izvješće o državnim potporama za 2004. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u odnosu na državne potpore i Godišnje izvješće o državnim potporama za 2003. godinu

Preuzimanje