Komunikacija

AZTN primjenjuje i poštuje transparentnost, neovisnost, nepristranost i profesionalnost u svojoj komunikaciji prema strankama i javnosti. Sukladno usvojenoj i javno dostupnoj Komunikacijskoj strategiji, AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Hrvatski sabor prihvatio Godišnje izvješće AZTN-a za 2021. godinu

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 165., a u vezi s člankom 44. stavkom 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor je na 13. sjednici održanoj 29. studenoga 2022. godine, nakon rasprave o Godišnjem izvješću o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2021. godinu na sjednici Odbora za gospodarstvo, prihvatio Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2021. godinu.

Godišnje izvješće AZTN-a za 2021. godinu možete preuzeti na poveznici