Pokretanje postupka

Agencija postupak pokreće po službenoj dužnosti, neovisno o inicijativama koje može zaprimiti od širokog kruga osoba i to nakon što provede prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu u kojem se  prikupljaju  podaci i obavijesti od pravnih ili fizičkih osoba, strukovnih ili gospodarskih interesnih udruga, odnosno komora poduzetnika, udruga potrošača, tijela državne uprave te tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji imaju određena saznanja koja su bitna za ispitivanje tržišta i utvrđivanje stanja na tržištu.

Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu ograničeno je zakonskim rokom na najviše šest mjeseci. Najkasnije u tom roku Agencija mora odlučiti o pokretanju postupka utvrđivanja povreda propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.